Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku – zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno

flag

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 1): 62-70. DOI: 10.14735/amko2016S62.

Souhrn

V dětské populaci se vyskytuje široké spektrum hereditárních nádorových predispozičních syndromů. Časné genetické testování a diagnóza syndromu může pomoci v dispenzarizaci pacienta a zdravotní péči. Sekundární prevence a časná diagnostika nádoru zlepšuje prognózu pacienta a jeho celkové přežití. Centralizované sledování dětských pacientů s hereditárním predispozičním syndromem na pracovišti dětské onkologie nabízí pacientovi a jeho rodině komplexní multidisciplinární péči.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko2016S62

Plný text v PDF