Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 1 – Hypokalemie. Bílkoviny. Kazuistika 1

flag

Klin Onkol 2016; 29(1): 67-68. DOI: 10.14735/amko201667.

Po komentovaných nutričně-onkologických kazuistikách v ročníku 2014 a seriálu věnovaném domácí parenterální výživě v roce 2015 předkládáme čtenářům v letošním roce sérii další. Jedná se o až pragmaticky pojatou edukaci v základech infuzní léčby a umělé výživy, opět v kombinaci s reálnými nutričními kazuistikami na různá témata. Naším cílem je posílit v mladém onkologovi jistotu v realizaci těchto metod. Autory budou jako obvykle lékaři z českých a moravských nutričních ambulancí, kteří se v jednotlivých tématech podělí o vlastní praktickou zkušenost.

http://dx.doi.org/10.14735/amko201667

Plný text v PDF