Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 151-153.

Sedm zajímavých článků z odborného tisku pro vás vybrala a komentovala
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno. 

Plný text v PDF