Sekvence adenom- karcinom v polypu tlustého střeva s mutací p53

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 155-156.

Mutace p53 je jednou z klíčových onkogenních událostí v klasickém Vogelsteinově modelu kolorektální kancerogeneze. Nejčastěji se dává do souvislosti s přechodem low- grade adenomového polypu do high-grade dysplazie/ karcinomu in situ.

Plný text v PDF