Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. - 70-ročný

flag

Klin Onkol 2016; 29(3): 237.

V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea dôležitá osobnosť slovenskej onkológie a nukleárnej medicíny – doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.