Archiv: 15. 6. 2016, ročník: 29, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(3): 165.
Autoři: Ryška Aleš

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(3): 171-179. DOI: 10.14735/amko2016171.
Klíčová slova: onkológia – história – vývoj – minulosť – súčasnosť – významné osobnosti
Autoři: Ondruš Dalibor, Kaušitz Juraj
Klin Onkol 2016; 29(3): 180-186. DOI: 10.14735/amko2016180.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – Lynchův syndrom – HNPCC – MSI – nestabilita mikrosatelitů
Autoři: Dušek Martin, Hadravský Ladislav, Černá Kateřina, Stehlík Jan, Švajdler Marián, Kokošková Bohuslava, Dubová Magdaléna, Michal Michal, Daum Ondřej
Klin Onkol 2016; 29(3): 187-195. DOI: 10.14735/amko2016187.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – cetuximab – panitumumab – EGFR – KRAS – BRAF
Autoři: Němeček Radim, Svoboda Marek, Slabý Ondřej

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(3): 196-203. DOI: 10.14735/amko2016196.
Klíčová slova: karcinom pankreatu – výživa – riziko – studie případů a kontrol
Autoři: Azeem Kateřina, Horáková Dagmar, Tomášková Hana, Procházka Vlastimil, Shonová Olga, Martínek Arnošt, Kyselý Zdeněk, Janout Vladimír, Kollárová Helena
Klin Onkol 2016; 29(3): 204-209. DOI: 10.14735/amko2016204.
Klíčová slova: adenokarcinom rekta – předoperační léčba – radiochemoterapie – imunoskóre – CD8+ tumor infi ltrující lymfocyty
Autoři: Buka David, Dvořák Josef, Sitorová Veronika, Hátlová Jana, Richter Igor, Sirák Igor
Klin Onkol 2016; 29(3): 210-215. DOI: 10.14735/amko2016210.
Klíčová slova: karcinom prsu – psychologický stres – screening
Autoři: Svěrák Tomáš, Skřivanová Kateřina, Anderková L'ubomíra, Bendová Marcela, Brančíková Dagmar, Elfmarková Nela, Peterková Hana, Jarkovský Jiří, Benešová Klára, Minář Luboš, Dušek Ladislav, Nedvěd Jan, Protivánková Markéta

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(3): 216-219. DOI: 10.14735/amko2016216.
Klíčová slova: nosní polyp – amyloidóza – ložisková amyloidóza – pozitronová emisní tomografi e – PET/CT
Autoři: Koukalová Renata, Szturz Petr, Svobodová Iva, Stulík Jakub, Řehák Zdeněk
Klin Onkol 2016; 29(3): 220-223. DOI: 10.14735/amko2016220.
Klíčová slova: karcinoid – pohárková buňka – metastatický – apendix – orbita
Autoři: Matějka Vít Martin, Mukenšnabl Petr, Tupý Radek, Fiala Ondřej, Fínek Jindřich

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2016; 29(3): 225-227.
Klíčová slova: Hypomagnezemie - hypofosfatemie
Autoři: Novák František, Meisnerová Eva

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2016; 29(3): 230-232.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2016; 29(3): 235.
Autoři: Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2016; 29(3): 237.

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2016; 29(3): 238-239.
Autoři: Nenutil Rudolf

Onkologická společnost

Klin Onkol 2016; 29(3): 238.