Editorial

flag

Klin Onkol 2016; 29(3): 165.

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou nové číslo vaší oblíbené Klinické onkologie a jistě netrpělivě očekáváte, jaké novinky z oblasti prevence, dia gnostiky a terapie nádorových onemocnění můžete očekávat. Než se začtete do původních i přehledových prací českých, slovenských i dalších autorů, dovolím si vás zdržet krátkou úvahou na téma současného směřování dia gnostiky nádorů. Nezaměřím se na dynamicky se rozvíjející a do velké míry fascinující oblast zobrazovacích metod, nýbrž na dia gnostiku subtilnější – mikroskopickou a submikroskopickou. Rád bych vaší pozornosti vyzdvihnul zejména dvě práce českých autorských týmů – jednu původní, z pera královéhradeckých autorů, a druhou přehledovou, jejímiž autory jsou patologové a molekulární genetici z Plzně.  ...tbc

Plný text v PDF