Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/ PD-1

flag

Klin Onkol 2016; 29(3): 238-239.

Nádorová imunologie se opět po letech ocitla na výsluní pozornosti. Naděje na účinnou a zároveň méně toxickou léčbu se nyní soustřeďují zejména na inhibitory imunitních kontrolních drah. Jednou z nejvíce probádaných a aktuálně již terapeuticky využívaných je osa PD-L1/ PD-1.