Archiv: 15. 9. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 3

flag

Téma: Karcinom prsu – vybrané kapitoly nejen pro onkology

Počet nalezených položek: 7 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 3.
Autoři: Petráková Katarína

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 7-15. DOI: 10.14735/amko20163S7.
Klíčová slova: adjuvantní hormonální terapie – fertilitu šetřící postupy – GnRH analoga – hormonální antikoncepce – hyperplazie endometria – hormonální substituční terapie – karcinom prsu – tamoxifen
Autoři: Weinberger Vít, Zikán Michal
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 16-22. DOI: 10.14735/amko20163S16.
Klíčová slova: karcinom prsu – těhotenství – kojení – chemoterapie – radioterapie – biologická léčba – hormonální terapie
Autoři: Tesařová Petra
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 23-28. DOI: 10.14735/amko20163S23.
Klíčová slova: karcinom prsu – zachování fertility – ovariální stimulace – LHRH – těhotenství – tamoxifen – inhibitory aromatázy – adjuvantní hormonální léčba
Autoři: Petráková Katarína, Holánek Miloš
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 29-38. DOI: 10.14735/amko20163S29.
Klíčová slova: karcinom prsu – postmenopauza – ovariální suprese – postmenopauzální osteoporóza – terapie
Autoři: Palácová Markéta
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 39-49. DOI: 10.14735/amko20163S39.
Klíčová slova: karcinom prsu – menopauza – inhibitory aromatázy – obnovení ovariální funkce – nežádoucí účinky
Autoři: Krásenská Marta
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 3): 50-57. DOI: 10.14735/amko20163S50.
Klíčová slova: karcinom prsu – premenopauza – postmenopauza – perimenopauza – estradiol – inhibitory aromatázy
Autoři: Petráková Katarína, Krásenská Marta, Valík Dalibor, Holánek Miloš, Palácová Markéta, Demlová Regina