Archiv: 15. 11. 2016, ročník: 29, číslo: Supplementum 4

flag

Téma: RECAMO2020: …prostřednictvím výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii…

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 3.
Autoři: Valík Dalibor, Vojtěšek Bořivoj

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 6-11. DOI: 10.14735/amko20164S6.
Klíčová slova: přeprogramování buněk – plasticita nádorových buněk – nádorový metabolizmus – heterogenita nádoru – remodelace cytoskeletu – metastázy – onkogeneze
Autoři: Sommerová Lucia, Ondroušková Eva, Hrstka Roman
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 12-17. DOI: 10.14735/amko20164S12.
Klíčová slova: metastázy – karcinom – vaskulární endoteliální růstový faktor A – epiteliálně-mezenchymální tranzice
Autoři: Ondroušková Eva, Sommerová Lucia, Hrstka Roman
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 18-24. DOI: 10.14735/amko20164S18.
Klíčová slova: molekulární chaperony – heat-shock factor 1 – rakovina – proteinová homeostáza
Autoři: Trčka Filip, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 25-30. DOI: 10.14735/amko20164S25.
Klíčová slova: endoplazmatické retikulum – glukózou regulované proteiny – molekulární chaperony – KDEL sekvence – imunobiologie
Autoři: Brychtová Veronika, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 31-39. DOI: 10.14735/amko20164S31.
Klíčová slova: proteiny Rab – transport proteinů – karcinogeneze
Autoři: Černochová Radka, Holčáková Jitka, Nekulová Marta
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 46-53. DOI: 10.14735/amko20164S46.
Klíčová slova: nádor ovaria – high-grade serózní ovariální karcinom – low-grade serózní ovariální karcinom – endometrioidní karcinom – mucinózní karcinom – nádorová transformace – genetická nestabilita
Autoři: Müllerová Zuzana , Müller Tomáš, Skřivanová Kateřina, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 59-63. DOI: 10.14735/amko20164S59.
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie – proteomika – konformace proteinů – objevování léků – farmaceutický průmysl – vodík/deuteriová výměna
Autoři: Coufalová Dominika, Vojtěšek Bořivoj, Hernychová Lenka
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 64-71. DOI: 10.14735/amko20164S64.
Klíčová slova: DNA metylace – 5-metylcytozin – HRM analýza – teplota tání – DNA duplex – elektrochemie – hybridizace nukleových kyselin
Autoři: Bartošík Martin, Ondroušková Eva
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 72-77. DOI: 10.14735/amko20164S72.
Klíčová slova: dráha programované buněčné smrti – únikové mechanizmy nádorů – PD-1 – PD-L1 – CD274
Autoři: Zatloukalová Pavlína, Pjechová Mariana, Babčanová Soňa, Hupp Theodore Robert, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 78-87. DOI: 10.14735/amko20164S78.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – imunoterapie – protinádorové vakcíny – biomarkery léčebné odpovědi
Autoři: Bílek Ondřej, Bohovicová Lucia, Demlová Regina, Poprach Alexandr, Lakomý Radek, Zdražilová Dubská Lenka
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 88-94. DOI: 10.14735/amko20164S88.
Klíčová slova: chirurgie – rakovina – nádory – molekulární diagnostika – hmotnostní spektrometrie – databáze
Autoři: Hernychová Lenka, Coufalová Dominika, Michalová Eva, Nenutil Rudolf, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 95-100. DOI: 10.14735/amko20164S95.
Klíčová slova: pozitronová emisní tomografie – radiofarmaka – L-methyl-11C-methionin – 18F-fluorocholin
Autoři: Adam Jan, Demlová Regina, Řehák Zdeněk

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 40-45. DOI: 10.14735/amko20164S40.
Klíčová slova: karcinom prsníka – bunkový cyklus – chaperon – HSP90 – TP53 – p21 – p53 – NVP-AUY922
Autoři: Pastorek Michal, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2016; 29(Suppl 4): 54-58. DOI: 10.14735/amko20164S54.
Klíčová slova: nádorové biomarkery – hmotnostná spektrometria – proteomika – digitálna biobanka – SWATH – kvantifikácia proteínov
Autoři: Faktor Jakub, Bouchal Pavel