Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2017; 30(1): 67-68.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno.

Plný text v PDF