Archiv: 15. 2. 2017, ročník: 30, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2017; 30(1): 5-6.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(1): 13-19. DOI: 10.14735/amko201713.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – daratumumab – reakce spojené s infuzí – flow cytometrie – transfuze
Autoři: Jelínek Tomáš, Kořístka Martin, Čermáková Zuzana, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(1): 20-27. DOI: 10.14735/amko201720.
Klíčová slova: epitelo-mezenchymální tranzice – karcinom – metastatický
Autoři: Matějka Vít Martin, Fínek Jindřich, Králíčková Milena
Klin Onkol 2017; 30(1): 28-33. DOI: 10.14735/amko201728.
Klíčová slova: karcinom prostaty – metastázy – chemoterapie – docetaxel – kabazitaxel
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří
Klin Onkol 2017; 30(1): 34-40. DOI: 10.14735/amko201734.
Klíčová slova: nádory prsu – biopsie sentinelové lymfatické uzliny – disekce axily – nežádoucí účinky – lymfedém po mastektomii
Autoři: Vrtělová Pavlína, Coufal Oldřich, Fait Vuk, Gabrielová Lucie, Zapletal Ondřej

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(1): 41-47. DOI: 10.14735/amko201741.
Klíčová slova: Rómovia – nádory – histológia – štádium
Autoři: Reckova Mária, Mardiak Jozef, Beniak Juraj, Kakalejcik Marián, Medvecova Lenka, Cingelová Silvia, Mego Michal
Klin Onkol 2017; 30(1): 48-54. DOI: 10.14735/amko201748.
Klíčová slova: nádory prsníka – incidencia – Rómovia – epidemiológia
Autoři: Reckova Mária, Mardiak Jozef, Plank Lukáš, Vulevova Miriam, Cingelová Silvia, Mego Michal

Kazuistika

Klin Onkol 2017; 30(1): 55-57. DOI: 10.14735/amko201755.
Klíčová slova: paraproteiny – lymfoproliferativní onemocnění – bilirubin – interference
Autoři: Kurfürstová Irena, Šálek Tomáš, Kadlčková Eva, Pšenčík Marek

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2017; 30(1): 59-62.
Autoři: Matějů Martin
Klin Onkol 2017; 30(1): 65.
Autoři: Srbová Eva

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2017; 30(1): 67-68.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2017; 30(1): 71.
Autoři: Mechl Zdeněk
Klin Onkol 2017; 30(1): 72-73.
Autoři: Ondrušová Martina
Klin Onkol 2017; 30(1): 75.
Autoři: Pála Miloslav

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2017; 30(1): 76-77.
Autoři: Procházka Tomáš, Kazda Tomáš, Zitterbartová Jana, Komínek Libor, Dvořáček Petr, Francová Dana, Dvořák David, Šlampa Pavel