Studie NOR-SWITCH – další důkaz noninferiority biosimilárního infliximabu vůči originálu

flag

Klin Onkol 2017; 30(1): 65.

Dvouletá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze IV NOR-SWITCH, sponzorovaná norskou vládou, přinesla další kamínek do mozaiky důkazů, že bezpečnost a účinnost bio similárního infl iximabu (CT-P13) je noninferiorní v porovnání s podáváním originálního infl iximabu.

Plný text v PDF