Kožní toxicita u cílené léčby dabrafenibem

flag

Klin Onkol 2017; 30(3): 233.

Pacientka ve věku 68 let s diagnózou melanom na krku vlevo. 11/2015 provedena excize prima, histologie Breslow 3,0 mm. 10/2016 zachycen uzlinový relaps na krku vlevo a metastázy do plic. Vyšetřena BRAF mutace, zachycena pozitivita. Do systémové léčby zvolen BRAF inhibitor – dabrafenib od 10/2016. Do 3 měsíců klinická odpověď – vymizení hmatných ložisek na krku vlevo a na PET/CT i vymizení nálezu na plicích. Častým vedlejším účinkem BRAF inhibitorů je indukce sekundárních kožních malignit – spino CA či ložisek cornu cutaneum (obr. 1 a 2). Na obrázku jsou zachyceny morfy typu cornu cutaneum. V případě, že obtěžují, je indikováno jejich odstranění. Po 4 měsících léčby dochází ke spontánnímu odloučení kožních morf. K 5/ 2016 je pacientka bez známek regionálních metastáz, bez známek viscerální generalizace a bez projevů kožní toxicity, pokračuje v terapii dabrafenibem.

 

Plný text v PDF