Archiv: 15. 6. 2017, ročník: 30, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2017; 30(3): 161.
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(3): 167-174. DOI: 10.14735/amko2017167.
Klíčová slova: nádory štítné žlázy – kancerogeneze – genetika – epigenetika – mikroRNA
Autoři: Ludvíková Marie, Kholová Ivana, Kalfeřt David
Klin Onkol 2017; 30(3): 175-181. DOI: 10.14735/amko2017175.
Klíčová slova: karcinóm obličky – epidemiológia – rizikové faktory – patológia – diagnostika – liečba
Autoři: Marenčák Jozef, Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2017; 30(3): 182-189. DOI: 10.14735/amko2017182.
Klíčová slova: maligní melanom – BRAF – mutace – cílená léčba – nádorové mikroprostředí – nádorová heterogenita
Autoři: Ryška Aleš, Horký Ondřej, Berkovcová Jitka, Tichá Ivana, Kalinová Markéta, Matějčková Milada, Bóday Arpád, Drábek Jiří, Martínek Petr, Šimová Jarmila, Sieglová Kateřina, Vošmiková Hana
Klin Onkol 2017; 30(3): 190-196. DOI: 10.14735/amko2017190.
Klíčová slova: akutní myeloidní leukemie – starší nemocní – FLT3 inhibitory – epigeneticky působící látky – monoklonální protilátky
Autoři: Šustková Zuzana, Čulen Martin, Semerád Lukáš, Ježíšková Ivana, Dvořáková Dana, Ráčil Zdeněk, Mayer Jiří

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(3): 197-201. DOI: 10.14735/amko2017197.
Klíčová slova: bazocelulárny karcinóm – jednoduchá a viacpočetná manifestácia – klinicko-patologické rozdiely
Autoři: Bartoš Vladimír, Kullová Milada
Klin Onkol 2017; 30(3): 202-209. DOI: 10.14735/amko2017202.
Klíčová slova: karcinom prsu – mladé ženy – triple negativní karcinom prsu – BRCA mutace – bazaloidní – tumor supresorové geny
Autoři: Metelková Alena, Skálová Alena, Fínek Jindřich

Kazuistika

Klin Onkol 2017; 30(3): 210-212. DOI: 10.14735/amko2017210.
Klíčová slova: kolorektální karcinom – metastázy – chemoterapie – molekulární cílená léčba – diagnostické zobrazování
Autoři: Honzírková Michaela, Lipská Ludmila, Kohout Pavel, Ferda Jiří, Bělohlávek Otakar, Büchler Tomáš
Klin Onkol 2017; 30(3): 213-219. DOI: 10.14735/amko2017213.
Klíčová slova: izolovaná perfuze končetiny – maligní melanom – sarkom měkkých tkání – horní končetina – mimotělní oběh
Autoři: Špaček Miroslav, Mitáš Petr, Vočka Michal, Lacina Lukáš, Hodková Gabriela, Špunda Rudolf, Kodet Ondřej, Krajsová Ivana, Petruželka Luboš, Trnka Jiří, Kubinyi Jozef, Matějovský Zdeněk, Lambert Lukáš, Lindner Jaroslav

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2017; 30(3): 221-223. DOI: 10.14735/amko2017221.
Klíčová slova: maligní melanom – tenký melanom – histologie
Autoři: Roncati Luca, Francesco Piscioli , Pusiol Teresa

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2017; 30(3): 225-226.
Autoři: Halámková Jana

Personalia

Klin Onkol 2017; 30(3): 229-230.
Autoři: Konopásek Bohuslav

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2017; 30(3): 233.
Autoři: Kocák Ivo