SAMPUS, MELTUMP a THIMUMP – diagnostické kategorie charakterizované nejistým biologickým chováním

flag

Klin Onkol 2017; 30(3): 221-223. DOI: 10.14735/amko2017221.

V dermatopatologické praxi existuje skupina atypických melanocytárních lézí s hraničními histologickými rysy mezi benigními lézemi, podobnými melanomu, a maligním melanomem (MM), při konfliktních diagnostických kritériích a při rozporech mezi jednotlivými vyšetřujícími. V těchto případech je dermatopatolog oprávněn konzultovat s odborníkem v oboru, ale ani nejzkušenější odborník si nemusí být jistý, zda byla stanovena správná diagnóza a následné biologické chování. Existuje obecná shoda mezi kvalifikovanými dermatopatology, která může pomoci zařadit tyto nejasné případy do dvou diagnostických kategorií: SAMPUS (superficiální atypická melanocytární proliferace nejasného významu) a MELTUMP (melanocytární nádory nejistého maligního potenciálu). Podle koncepce dvoufázové progrese MM, fáze radiálního růstu a fáze vertikálního růstu, je možné identifikovat nový podtyp tenkého melanomu (THIM) s nejistým metastatickým potenciálem v důsledku přítomnosti rozsáhlé regrese (≥ 75 % objemu lézí), které zde poprvé v literatuře definujeme pomocí zkratky THIMUMP (tenký melanom nejistého metastatického potenciálu).

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017221

Plný text v PDF