Archiv: 15. 8. 2017, ročník: 30, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2017; 30(4): 239-240.
Autoři: Svoboda Marek, Vyzula Rostislav, Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(4): 247-257. DOI: 10.14735/amko2017247.
Klíčová slova: folikulární lymfom – mutace – aberace – apoptóza – epigenetické regulátory – mikroRNA
Autoři: Deván Ján, Musilová Kateřina, Janíková Andrea, Mráz Marek
Klin Onkol 2017; 30(4): 258-263. DOI: 10.14735/amko2017258.
Klíčová slova: konfokální mikroskopie – gastrointestinální trakt – nádory
Autoři: Moravčík Petr, Hlavsa Jan, Kunovský Lumír, Kala Zdeněk, Penka Igor, Dastych Milan
Klin Onkol 2017; 30(4): 264-272. DOI: 10.14735/amko2017264.
Klíčová slova: tumory mozku – ependymom – radioterapie – protonová léčba – nekróza – radionekróza
Autoři: Mraček Jan, Mork Jan, Svoboda Tomáš, Ferda Jiří, Přibáň Vladimír
Klin Onkol 2017; 30(4): 273-281. DOI: 10.14735/amko2017273.
Klíčová slova: metastázy hypofýzy – diabetes insipidus – hypopituitarizmus – transsfenoidální chirurgie
Autoři: Novák Vlastimil, Hrabálek Lumír, Hampl Martin, Hoza Jiří, Fryšák Zdeněk, Vaverka Miroslav

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(4): 282-288. DOI: 10.14735/amko2017282.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku – frakcionace radioterapie – analýza přežití – akcelerace – hyperfrakcionace
Autoři: Cvek Jakub, Knybel Lukáš, Stránský Jiří, Matoušek Petr, Res Oldřich, Zeleník Karol, Otáhal Břetislav, Molenda Lukáš, Skácelíková Eva, Stieberová Natálie, Čermáková Zuzana, Feltl David
Klin Onkol 2017; 30(4): 289-293. DOI: 10.14735/amko2017289.
Klíčová slova: karcinom prostaty – metastázy – chemoterapie – cílená hormonální léčba
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2017; 30(4): 294-298. DOI: 10.14735/amko2017294.
Klíčová slova: pseudolymfom – hyperplazie – játra – lymfatická tkáň
Autoři: Dobiášová Barbora, Zvaríková Mária, Petráková Katarína
Klin Onkol 2017; 30(4): 299-301. DOI: 10.14735/amko2017299.
Klíčová slova: hepatocelulárny karcinóm – metastáza hrudnej steny – metastazektómia – cirkulujúce nádorové bunky
Autoři: Pörsök Štefan, Mego Michal, Pinďák Daniel, Duchoň Róbert , Beniak Juraj, Mardiak Jozef

Sdělení

Klin Onkol 2017; 30(4): 303-306. DOI: 10.14735/amko2017303.
Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza – radioterapie hrudníku – indikace – postradiační pneumonitida – akutní exacerbace idiopatické plicní fibrózy – léčba
Autoři: Kolek Vítězslav, Vašáková Martina, Šterclová Martina, Cwiertka Karel, Vrána David, Kudláček Aleš, Skřičková Jana, Pešek Miloš, Petera Jiří

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2017; 30(4): 309.
Autoři: Klabusay Martin