Nádor hrudnej steny ako zriedkavý klinický prejav metastázy hepatocelulárneho karcinómu

flag

Klin Onkol 2017; 30(4): 299-301. DOI: 10.14735/amko2017299.

Východiská: Extrahepatálna diseminácia hepatocelulárneho karcinómu je prítomná v čase diagnózy u 5–15 % pacientov. Najčastejším miestom metastatického postihnutia sú pľúca, kosti, lymfatické uzliny. Izolované postihnutie hrudnej steny je extrémne zriedkavé. Prípad: V tejto kazuistike referujeme 58-ročného muža s veľkou, synchrónnou metastázou hepatocelulárneho karcinómu hrudnej steny a so solitárnym primárnym ložiskom hepatocelulárneho karcinómu. Pacient podstúpil radikálnu en bloc metastazektómiu hrudnej steny s následnou anatomickou resekciou pečene. Odstránenie hrudnej metastázy viedlo k agresívnej diseminácii tohto ochorenia, po ktorej bol pacient liečený antiangiogénou liečbou a po zlyhaní systémovou chemoterapiou. Kombinovaná multimodálna terapia v tomto prípade viedla k 22-mesačnému celkovému prežívaniu pacienta. Predpokladáme, že iniciálna prezentácia obrovskej metastázy hrudnej steny a následná agresívna disemináciá po chirurgickom odstánení by mohli byť vysvetlené biologickým procesom zvaným „nádorový samovýsev“ pomocou cirkulujúcich nádorových buniek. Záver: Metastáza hepatocelulárneho karcinómu v hrudnej stene je zriedkavý prejav nádorovej diseminácie a je spojená s nepriaznivou prognózou. Radikálny chirurgický zákrok je limitovaný na malú podskupinu pacientov a môže byť zvažovaný na podklade individuálneho zhodnotenia.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2017299

Plný text v PDF