Klin Onkol 2017; 30(S2): 13-20. DOI: 10.14735/amko20172S13.

Na rozdíl od klasických biops představují tekuté biopsie jemnější, více dostupný, méně bolestivý a komplexnější přístup, který je možné opakovat častěji, a umožňují tak získání biologicky relevantních informací o celém nádoru, ale i monitorování léčebné odpovědi a detekci minimální rezidlní choroby. To je možné díky tomu, že periferní krev obsahuje nejen cirkulující nádorové buňky, ale také různé cirkulující molekuly nukleových kyselin (mikroRNA, mimobuněčné DNA, dlouhé nekódující RNA atd.). Mnohočetný myelom je geneticky heterogenní onemocnění charakterizované multifokálními nádorovými ložisky v kostní dřeni, ale i fokálními ložisky mimo kostní dřeň. Biopsie kostní dřeně z jednoho místa ovlivňuje molekulární profil, který je limitovaný místem odběru, protože taková biopsie neposkytne informaci ze všech klonů. Navíc během progrese nemoci a léčby se molekulární profil mění a subklony buněk mnohočetného myelomu se mohou stát rezistentními k léčbě. Navíc, různé klony, které se objevují v extramedulárních oblastech, které se navíc nenachází v kostní dřeni, reagují na léčbu jinak a přímo ovlivňují přežití pacientů. Pro nemoci jako je mnohočetný myelom se vyšetření pomocí tekuté biopsie jeví jako relevantní a nutný další krok.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S13

Plný text v PDF