Archiv: 15. 9. 2017, ročník: 30, číslo: S2

flag

Téma: Monoklonální gamapatie – vědecký pokrok v České republice

Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2017; 30(S2): 3-4.
Autoři: Hájek Roman

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(S2): 9-12. DOI: 10.14735/amko20172S9.
Klíčová slova: archivace – biologický materiál – informovaný souhlas – mnohočetný myelom – plazmatické buňky
Autoři: Almáši Martina, Ševčíková Sabina, Penka Miroslav, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Vrublova Petra, Jelínek Tomáš, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(S2): 13-20. DOI: 10.14735/amko20172S13.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – minimální reziduální choroba – prognóza – tekuté biopsie – mimobuněčné DNA – nekódující RNA
Autoři: Kubaczková Veronika, Sedlaříková Lenka, Bollová Božena, Sandecká Viera, Štork Martin, Pour Luděk, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2017; 30(S2): 21-28. DOI: 10.14735/amko20172S21.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – minimální reziduální nemoc – průtoková cytometrie – plazmatické buňky
Autoři: Říhová Lucie, Všianská Pavla, Bezděková Renata, Králová Romana, Penka Miroslav, Krejčí Marta, Pour Luděk, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(S2): 29-34. DOI: 10.14735/amko20172S29.
Klíčová slova: monoklonální gamapatie – cirkulující plazmatické buňky – plazmocelulární leukemie – průtoková cytometrie
Autoři: Bezděková Renata, Penka Miroslav, Hájek Roman, Říhová Lucie
Klin Onkol 2017; 30(S2): 35-42. DOI: 10.14735/amko20172S35.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – epidemiologie – Národní onkologický registr – Registr monoklonálních gamapatií – Česká republika
Autoři: Malúšková Denisa, Svobodová Ivana, Kučerová Michaela, Brožová Lucie, Mužík Jan, Jarkovský Jiří, Hájek Roman, Maisnar Vladimír, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2017; 30(S2): 51-59. DOI: 10.14735/amko20172S51.
Klíčová slova: registry – monoklonální gamapatie nejasného významu – doutnající mnohočetný myelom – mnohočetný myelom – progrese – léčba – přežití
Autoři: Brožová Lucie, Jarkovský Jiří, Pour Luděk, Minařík Jiří, Jungová Alexandra, Gregora Evžen, Špička Ivan, Maisnar Vladimír, Hájek Roman

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(S2): 43-50. DOI: 10.14735/amko20172S43.
Klíčová slova: Registr monoklonálních gamapatií – RMG – registry – monoklonální gamapatie – CLADE-IS – vizualizace dat – databáze
Autoři: Brožová Lucie, Schwarz Daniel, Šnábl Ivo, Kalina Jiří, Pavlíčková Barbora, Komenda Martin, Jarkovský Jiří, Němec Pavel, Hořínek Daniel, Štefániková Zdenka, Pour Luděk, Hájek Roman, Maisnar Vladimír
Klin Onkol 2017; 30(S2): 60-67. DOI: 10.14735/amko20172S60.
Klíčová slova: amyloidóza – plazmatická buňka – genom – transkriptom – mikroRNA
Autoři: Kufová Zuzana, Ševčíková Tereza, Growková Kateřina, Vojta Petr, Filipová Jana, Adam Zdeněk, Pour Luděk, Penka Miroslav, Ryšavá Romana, Němec Pavel, Brožová Lucie, Vychytilová-Faltejsková Petra, Jurczyszyn Artur, Grosicki Sebastian, Barchnicka Agnieszka, Hajdúch Marián, Šimíček Michal, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(S2): 68-74. DOI: 10.14735/amko20172S68.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – CRISPR – léčiva
Autoři: Šimíček Michal, Growková Kateřina, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(S2): 75-80. DOI: 10.14735/amko20172S75.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – minimální reziduální choroba – exom – sekvenování nové generace
Autoři: Zátopková Martina, Filipová Jana, Jelínek Tomáš, Vojta Petr, Ševčíková Tereza, Šimíček Michal, Říhová Lucie, Bezděková Renata, Growková Kateřina, Kufová Zuzana, Smejkalová Jana, Hajdúch Marián, Pour Luděk, Minařík Jiří, Jungová Alexandra, Maisnar Vladimír, Kryukov Fedor, Hájek Roman
Klin Onkol 2017; 30(S2): 81-91. DOI: 10.14735/amko20172S81.
Klíčová slova: Waldenströmova makroglobulinemie – hematologie – neoplazmy – lymfom – mutace – MYD88 – CXCR4
Autoři: Growková Kateřina, Kufová Zuzana, Ševčíková Tereza, Filipová Jana, Kaščák Michal, Jelínek Tomáš, Grosicki Sebastian, Barchnicka Agnieszka, Roziaková Ĺubica, Mistrík Martin, Šimíček Michal, Hájek Roman