Vznik postradiační reakce a její preventivní ošetřování během radioterapie

flag

Klin Onkol 2017; 30(5): 391-392.

Pacient ve věku 59 let s diagnózou tumor hypofaryngu – histologicky nízce diferencovaný spinocelulární karcinom. Inoperabilní, indikován ke kurativní chemoradioterapii.

V rámci prevence postradiační dermatitidy byla zvolena aplikace fólie Mepitel Film.

Fólie byla lepena každé pondělí před ozářením a odlepena každý pátek po poslední frakci záření.

I přes preventivní opatření s použitím folie došlo u pacienta k vystupňované postradiační reakci ve formě vlhké deskvamace. Tato postradiační dermatitida se zhojila do 6 týdnů po skončení radioterapie.

Na ozařovnách radiologičtí asistenti a lékaři sledují celkový stav pa­cienta a nežádoucí účinky léčby. V případě polykacích potíží jsou pacienti odesíláni do nutriční ambulance a při bolestech je zahájena analgetická léčba. ORL kontroly provádíme minimálně jedenkrát za týden, v případě potřeby je možno využít i odbornou konzultaci psychologa.

Plný text v PDF