Archiv: 15. 10. 2017, ročník: 30, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2017; 30(5): 319-320.
Autoři: Bajčiová Viera

Přehled

Klin Onkol 2017; 30(5): 327-336. DOI: 10.14735/amko2017327.
Klíčová slova: malígny melanóm – vitamín D – adjuvantná liečba – klinická onkológia
Autoři: Bolerázska Beáta, Ďurovcová Eva, Mareková Mária
Klin Onkol 2017; 30(5): 337-342. DOI: 10.14735/amko2017337.
Klíčová slova: gliom – astrocytom – radioterapie – temozolomid – PCV – kognitivní funkce
Autoři: Kazda Tomáš, Lakomý Radek, Poprach Alexandr, Pospíšil Petr, Jančálek Radim, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2017; 30(5): 343-348. DOI: 10.14735/amko2017343.
Klíčová slova: gliom – astrocytom – chemoterapie – PCV – temozolomid – RTOG 9802
Autoři: Lakomý Radek, Kazda Tomáš, Poprach Alexandr, Pospíšil Petr, Jančálek Radim, Šlampa Pavel

Původní práce

Klin Onkol 2017; 30(5): 349-360. DOI: 10.14735/amko2017349.
Klíčová slova: nádory – farmakoterapie – hodnotící studie jako téma – přežití – protokoly protinádorové léčby
Autoři: Büchler Tomáš, Melichar Bohuslav, Vrána David, Lemstrová Radmila, Fínek Jindřich, Dušek Ladislav, Petráková Katarína, Prausová Jana
Klin Onkol 2017; 30(5): 361-371. DOI: 10.14735/amko2017361.
Klíčová slova: isocitrátdehydrogenáza – polymerázová řetězová reakce – gliom – glioblastom
Autoři: Houdová Megová Magdalena, Drábek Jiří, Dwight Zachary, Trojanec Radek, Koudeláková (Palková) Vladimíra, Vrbková Jana, Kalita Ondřej, Mlčochová Soňa, Rabčanová Miroslava, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2017; 30(5): 372-379. DOI: 10.14735/amko2017372.
Klíčová slova: ionizující záření – metformin – apoptóza – geny – proteiny – krevní buňky
Autoři: Kolivand Sedighe, Motevaseli Elahe, Cheki Mohsen, Mahmoudzadeh Aziz, Shirazi Alireza, Fait Vuk

Kazuistika

Klin Onkol 2017; 30(5): 380-385. DOI: 10.14735/amko2017380.
Klíčová slova: onkológia – etika – rozhodovanie – odmietnutie liečby – zákonní zástupcovia
Autoři: Špótová Annamária, Husáková Kristína, Hrašková Andrea, Mikesková Martina, Puškáčová Judita, Hederová Stanislava, Jamárik Milan, Rabenseifertová Eva, Jalovecká Zuzana, Kolenová Alexandra, Šubová Zuzana

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2017; 30(5): 387-389.
Autoři: Halámková Jana

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2017; 30(5): 391-392.
Autoři: Jurišová Zuzana