Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2018; 31(1): 71-73.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno.

Plný text v PDF