Archiv: 15. 4. 2019, ročník: 32, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2019; 32(2): 85.
Autoři: Slabý Ondřej

Přehled

Klin Onkol 2019; 32(2): 90-96. DOI: 10.14735/amko201990.
Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukemie – relaps – monoklonální protilátky – CAR T lymfocyty – tyrozinkinázové inhibitory – nelarabin
Autoři: Hrabovský Štěpán, Folber František, Doubek Michael
Klin Onkol 2019; 32(2): 97-100. DOI: 10.14735/amko201997.
Klíčová slova: karcinom prostaty – oligometastatické onemocnění – prostatektomie – radioterapie – androgen-deprivační léčba – PET/CT
Autoři: Navrátil Jiří, Poprach Alexandr, Lakomý Radek, Kocák Ivo, Vašina Jiří, Krupa Pavel, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2019; 32(2): 101-108. DOI: 10.14735/amko2019101.
Klíčová slova: chromotripse – chromozomy – DNA – nádory – mutace – strukturní varianta genomu – oprava poškození DNA
Autoři: Závacká Kristýna, Plevová Karla, Jarošová Marie, Pospíšilová Šárka

Původní práce

Klin Onkol 2019; 32(2): 109-116. DOI: 10.14735/amko2019109.
Klíčová slova: mikropartikule – myeloproliferativní choroby – prokoagulační aktivita – trombóza – Janus Kinase 2
Autoři: Aswad Mohamed Hussam, Kissová Jarmila, Říhová Lucie, Zavřelová Jiřina, Ovesná Petra, Penka Miroslav
Klin Onkol 2019; 32(2): 117-123. DOI: 10.14735/amko2019117.
Klíčová slova: gastrointestinální stromální tumor (GIST) – rektum – terapie – resekce
Autoři: Svatoň Roman, Kala Zdeněk, Kysela Petr, Procházka Vladimír, Eid Michal, Andrašina Tomáš, Poredská Karolina, Strenková Jana, Chloupková Renata, Kunovský Lumír

Kazuistika

Klin Onkol 2019; 32(2): 124-128. DOI: 10.14735/amko2019124.
Klíčová slova: Gorlinov-Goltzov syndróm – bazocelulárny karcinóm – odontogénne cysty
Autoři: Bartoš Vladimír, Kullová Milada, Adamicová Katarína, Paučinová Ivana
Klin Onkol 2019; 32(2): 129-132. DOI: 10.14735/amko2019129.
Klíčová slova: nádory semenníkov – teratóm – chirurgická liečba – prognóza
Autoři: Huľová Soňa, Aziri Ramadan, Chovanec Michal, Mardiak Jozef, Mego Michal, Pinďák Daniel
Klin Onkol 2019; 32(2): 133-138. DOI: 10.14735/amko2019133.
Klíčová slova: nivolumab – hepatitida – toxicita – kortikosteroidy – autoimunita
Autoři: Kopecký Jindřich, Kubeček Ondřej, Geryk Tomáš, Podhola Miroslav, Žiaran Miroslav, Priester Peter, Hanišová Mária, Bořilová Simona
Klin Onkol 2019; 32(2): 139-142. DOI: 10.14735/amko2019139.
Klíčová slova: leptomeningeálne metastázy – karcinóm prsníka – intratekálna liečba – tiotepa
Autoři: Mikudova Vanda, Rejlekova Katarina, Gyarfas Jan, Oravcova Iveta, Chovanec Michal, Mardiak Jozef, Mego Michal
Klin Onkol 2019; 32(2): 143-151. DOI: 10.14735/amko2019143.
Klíčová slova: IgG4 asociovaná nemoc – imunoglobulin G – IgG4 pozitivní plazmatické buňky – sklerozující cholangitida – cholangiokarcinom – nádory slinivky břišní – cholangiografie – prednison
Autoři: Peňázová Petra, Andrašina Tomáš, Novotný Ivo, Trna Jan, Hemmelová Beáta, Kunovský Lumír, Procházka Vladimír, Kala Zdeněk

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2019; 32(2): 153-154.
Autoři: Halámková Jana

Dopis redakci

Klin Onkol 2019; 32(2): 155-156. DOI: 10.14735/amko2019155.
Autoři: Roncati Luca, Francesco Piscioli
Klin Onkol 2019; 32(2): 157-158. DOI: 10.14735/amko2019157.
Autoři: Mortazavi Hamed

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2019; 32(2): 159.
Autoři: Čoupek Petr