Archiv: 14. 10. 2019, ročník: 32, číslo: Supplementum 3

flag

Téma: RECAMO2020: cestou výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii III

Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 3.
Autoři: Valík Dalibor

Přehled

Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 6-12. DOI: 10.14735/amko20193S6.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – receptor pro epidermální růstový faktor – tyrozinkinázové inhibitory – cílená léčba – mutace EGFR
Autoři: Bílek Ondřej, Holánek Miloš, Berkovcová Jitka, Horký Ondřej, Kazda Tomáš, Čoupková Helena, Špelda Stanislav, Kristková Lenka, Zvaríková Mária, Podhorec Ján, Bořilová Simona, Bohovicová Lucia, Zdražilová Dubská Lenka
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 13-18. DOI: 10.14735/amko20193S13.
Klíčová slova: CRISPR-Cas9 – imunoterapie – klinická studie
Autoři: Zatloukalová Pavlína, Krejčíř Radovan, Valík Dalibor, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 19-24. DOI: 10.14735/amko20193S19.
Klíčová slova: syntetická letalita – inhibitory PARP – olaparib – BRCAness – opravy DNA
Autoři: Bortlíková Lucie, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj, Rak Vladimír, Svoboda Marek
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 25-33. DOI: 10.14735/amko20193S25.
Klíčová slova: rakovina – chemoterapie – léčiva – organometalické sloučeniny – titan – ruthenium
Autoři: Skoupilová Hana, Hrstka Roman
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 34-38. DOI: 10.14735/amko20193S34.
Klíčová slova: signální transdukce – karcinom prsu – estrogenové receptory
Autoři: Voňka Petr, Hrstka Roman
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 39-45. DOI: 10.14735/amko20193S39.
Klíčová slova: glykoproteiny – sérum – biomarkery – nádor
Autoři: Hernychová Lenka, Uhrík Lukáš, Nenutil Rudolf, Novotný Miloš
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 46-55. DOI: 10.14735/amko20193S46.
Klíčová slova: protilátky – glykozylácia – farmakológia – imunitný systém – terapia
Autoři: Uhrík Lukáš, Hernychová Lenka, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 56-64. DOI: 10.14735/amko20193S56.
Klíčová slova: ubikvitín – hmotnostná spektrometria – neoplazmy – proteín – proteomika
Autoři: Faktor Jakub, Pjechová Mariana, Hernychová Lenka, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 65-71. DOI: 10.14735/amko20193S65.
Klíčová slova: dlouhá nekódující RNA – nádorové biomarkery – karcinogeneze – biosenzory
Autoři: Moráňová Ludmila, Bartošík Martin
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 72-77. DOI: 10.14735/amko20193S72.
Klíčová slova: viry – virové proteiny – p53 – p63 – p73 – tumorigeneze
Autoři: Brychtová Veronika, Hrabal Václav, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 3): 78-85. DOI: 10.14735/amko20193S78.
Klíčová slova: genomika – transkriptomika – proteomika – bioinformatika – vývoj softwaru
Autoři: Zavadil Kokáš Filip, Faktor Jakub, Vojtěšek Bořivoj