Maligní onemocnění, psychika a stres. Příběhy pacientů s komentářem psychologa

flag

Klin Onkol 2019; 32(6): 473.

V současné době vyšla v nakladatelství Grada nová kniha autorů Z. Adam, J. Klimeš, L. Pour, Z. Král, A. Onderková, A. Čermák, J. Vorlíček.

Kniha se zabývá méně často diskutovanou, nicméně velmi důležitou součástí léčby onkologických onemocnění, a to psychikou pacientů. Onkologické onemocnění je bezesporu vždy výrazným stresem jak pro pacienta samotného, tak pro osoby jej obklopující, tedy především pro členy rodiny, ale nakonec i pro ošetřujícího lékaře a další zdravotnický personál.

Kniha velmi dobře popisuje jednotlivé fáze vnímání onkologické diagnózy i dlouhodobých následků a ukazuje možnosti nápravy či zmírnění s respektem k velmi různorodému naturelu pacientů, a tedy mnohdy až protikladných potřeb.

Zvláštností knihy je, jak z podtitulu vyplývá, časté protkání textu příběhy skutečných pacientů, což mnohdy neosobním psychologickým termínům dává velmi jasnou náplň. Bylo by možno se pozastavit nad tím, že většina příběhů je spojena s mnohočetným myelomem, ale to pochopitelně vyplývá z profesního zaměření hlavního autora. Navíc právě tato diagnóza jak svou, pro laika neuchopitelnou podstatou, tak svým často velmi komplikovaným průběhem i terapií jednoznačně plodí velmi značný tlak na psychiku pacienta.

Autor navíc opět potvrdil svou schopnost psát poutavě, takže i já, pro kterého jsou psychologické texty většinou zcela nestravitelné, jsem byl schopen tuto knihu se zájmem přečíst.

Knihu tedy jednoznačně doporučuji všem, kteří se s onkologickými pacienty setkávají.

Plný text v PDF