Archiv: 15. 12. 2020, ročník: 33, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2020; 33(6): 407-409.
Autoři: Klabusay Martin

Přehled

Klin Onkol 2020; 33(6): 414-419. DOI: 10.48095/ccko2020414.
Klíčová slova: neurotrofní receptor s tyrozinkinázovou aktivitou – cílená léčba – entrektinib – larotrektinib – solidní nádory
Autoři: Büchler Tomáš, Dundr Pavel, Fínek Jindřich, Kiss Igor, Matěj Radoslav, Melichar Bohuslav, Michal Michal, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2020; 33(6): 421-425. DOI: 10.48095/ccko2020421.
Klíčová slova: sarkopénia – kachexia – rehabilitácia – cvičenie
Autoři: Líška Dávid, Stráska Barbora
Klin Onkol 2020; 33(6): 426-434. DOI: 10.48095/ccko2020426.
Klíčová slova: Reishi – Ganoderma lucidum – polysacharidy – Coriolus – polysacharid K – PSK – polysacharidový peptid – PSP – imunostimulace
Autoři: Neuwirthová Jana, Urbánková Pavla, Smilek Pavel
Klin Onkol 2020; 33(6): 436-439. DOI: 10.48095/ccko2020436.
Klíčová slova: stomatitida – ošetřování – dexametazon – cílená molekulární léčba
Autoři: Vokurka Samuel, Kozáková Šárka, Jánská Veronika , Černá Anežka, Liška Jan

Původní práce

Klin Onkol 2020; 33(6): 440-444. DOI: 10.48095/ccko2020440.
Klíčová slova: karcinom prostaty – radioterapie – ochrana rekta – spaceOAR hydrogel system
Autoři: Vik Viktor, Novotný Tomáš, Lukeš Martin, Holý Petr
Klin Onkol 2020; 33(6): 445-449. DOI: 10.48095/ccko2020445.
Klíčová slova: lncRNA-SNHG7 – FAIM2 – kolorektální karcinom
Autoři: Ziaee Farinaz, Hajjari Mohammadreza, Kazeminezhad Seyed Reza, Behmanesh Mehrdad
Klin Onkol 2020; 33(6): 450-457. DOI: 10.48095/ccko2020450.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – pozitronová emisní tomografie – prognóza – přežití
Autoři: Novosad Olga, Skrypets Tanya, Pastushenko Yan, Kadnikova Tetiana, Gorbach Alex, Kozlov Viktor, Mykhalska Larisa, Kosinova Viktoria, Kostiukova Nina, Karnabeda Oksana, Stratienko Viktoria, Novikov Mykola, Oliinichenko O Olena, Kmetyuk Iaroslav, Karpova Olga, Ashykhmin A Andrii, Lukjanec Olena, Kriachok Iryna

Kazuistika

Klin Onkol 2020; 33(6): 458-462. DOI: 10.48095/ccko2020458.
Klíčová slova: dabrafenib – BRAF – karcinom plic – nemalobuněčný – NSCLC – monoterapie
Autoři: Fischer Ondřej, Kolek Vítězslav, Rozsívalová Denisa, Tichý Tomáš, Škarda Jozef, Drábek Jiří
Klin Onkol 2020; 33(6): 464-466. DOI: 10.48095/ccko2020464.
Klíčová slova: talaromykóza – oportúnna infekcia – amfotericín B
Autoři: Fedorková Lucia, Vojtech Ivan, Heľpianska Lýdia, Ondruš Dalibor

Lékový profil

Klin Onkol 2020; 33(6): 467-470.
Klíčová slova: Atezolizumab - bevacizumab
Autoři: Vokurka Samuel

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2020; 33(6): 472-473.
Autoři: Halámková Jana

Sdělení

Klin Onkol 2020; 33(6): 474-476. DOI: 10.48095/ccko2020474.
Autoři: Loap Pierre, Kirova Youlia

Personalia

Klin Onkol 2020; 33(6): 477.
Autoři: Petera Jiří