Chirurgická léčba karcinomu plic

flag

Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 35-42. DOI: 10.48095/ccko2021S35.

Chirurgická resekce je hlavní účinnou léčebnou modalitou v časných stadiích nemalobuněčného karcinomu plic. Díky pokrokům v chirurgické technice se snížila rizika operačních výkonů, nicméně optimální postup u lokálně pokročilých stavů není vyjasněn. Naděje jsou vkládány do neoadjuvantní imunoterapie.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021S35

Plný text v PDF