Archiv: 1. 6. 2021, ročník: 34, číslo: Supplementum 1

flag
Obálka časopisu Klinická onkologie

Téma: Karcinom plic

Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 4-5.
Autoři: Petruželka Luboš

Přehled

Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 6-19. DOI: 10.48095/ccko2021S6.
Klíčová slova: karcinom plic – diagnostika karcinomu plic – screening karcinomu plic
Autoři: Skřičková Jana, Nebeský Tomáš, Kadlec Bohdan, Hejduk Karel, Májek Ondřej, Vašáková Martina, Peterová-Čierná Ivana
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 20-28. DOI: 10.48095/ccko2021S20.
Klíčová slova: karcinom plic – komplexní molekulární profilování – molekulární tumor board – precizní onkologie – cílená terapie
Autoři: Bílek Ondřej, Bořilová Simona, Grell Peter, Kiss Igor
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 29-34. DOI: 10.48095/ccko2021S29.
Klíčová slova: prediktivní testování – nemalobuněčný karcinom plic – řídící mutace – PD-L1
Autoři: Dundr Pavel, Matěj Radoslav, Němejcová Kristýna, Bártů Michaela, Stružinská Ivana
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 35-42. DOI: 10.48095/ccko2021S35.
Klíčová slova: karcinom plic – VATS – imunoterapie – stadia NSCLC
Autoři: Jedlička Václav
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 43-47. DOI: 10.48095/ccko2021S43.
Klíčová slova: karcinom plic – časné stadium – léčba
Autoři: Krejčí Daniel, Třebický Ferdinand, Fanta Jan, Opálka Petr, Pauk Norbert.
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 48-52. DOI: 10.48095/ccko2021S48.
Klíčová slova: nemalobuněčný plicní karcinom – cílená terapie – tyrozinkinázové inhibitory
Autoři: Svatoň Martin
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 54-64. DOI: 10.48095/ccko2021S54.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – imunoterapie – protein programované buněčné smrti 1
Autoři: Bílek Ondřej, Bořilová Simona, Grell Peter, Kiss Igor
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 66-70. DOI: 10.48095/ccko2021S66.
Klíčová slova: karcinom plic – imunoterapie – chemoterapie
Autoři: Vrána David
Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 71-81. DOI: 10.48095/ccko2021S71.
Klíčová slova: precizní medicína – personalizovaná medicína – tumor-agnostická léčba – sekvenování nové generace – checkpoint inhibitory – terčová léčba
Autoři: Petruželka Luboš, Špaček Jan, Křížová Ĺudmila