Nové možnosti léčby časného a lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

flag

Klin Onkol 2021; 34(Suppl 1): 43-47. DOI: 10.48095/ccko2021S43.

Diagnóza karcinomu plic se stále pojí s vysokou mortalitou. Ani nástup moderní protinádorové terapie zatím nedovedl zajistit dlouhodobé přežití pacientům s pokročilým onemocněním. Pouze minorita nemocných je diagnostikována s karcinomem plic v časném nebo jen lokálně pokročilém stadiu. V následujícím přehledu uvádíme zajímavá data týkající se možnosti vylepšení terapie těchto potenciálně kurabilních pacientů.

http://dx.doi.org/10.48095/ccko2021S43

Plný text v PDF