Archiv: 15. 12. 2023, ročník: 36, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2023; 36(6): 430.
Autoři: Obermannová Radka

Přehled

Klin Onkol 2023; 36(6): 431-439. DOI: 10.48095/ccko2023431.
Klíčová slova: hereditární nádorové syndromy – masivně paralelní sekvenování – genetické testování – klinická relevance – klasifikace variant – národní konsenzus
Autoři: Janatová Markéta, Chvojka Štěpán, Macháčková Eva, Soukupová Jana, Zemánková Petra, Nehasil Petr, Zavoral Tomáš , Hrušková Lucie, Janíková Mária, Kozáková Klára, Lhota Filip, Tavandzis Spiros, Kleiblová Petra, Kleibl Zdeněk
Klin Onkol 2023; 36(6): 440-446. DOI: 10.48095/ccko2023440.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – endoplazmatické retikulum – signální dráha UPR
Autoři: Dostálová Adéla, Vlachová Monika, Gregorová Jana, Moráň Lukáš, Pečinka Lukáš, Gabrielová Viktorie, Vaňhara Petr, Ševčíková Sabina

Původní práce

Klin Onkol 2023; 36(6): 447-452. DOI: 10.48095/ccko2023447.
Klíčová slova: karcinom prsu – tamoxifen – nádorová angiogeneze – exozom – miR-573
Autoři: Abyar Mahya , Kavousi Mahsa , Jamshidian Faranak
Klin Onkol 2023; 36(6): 453-461. DOI: 10.48095/ccko2023453.
Klíčová slova: karcinom prsu – radioterapie – deprese – úzkost – škála Hospital Anxiety and Depression Scale
Autoři: Cihan Yasemin Benderli, Ozturk Orhun
Klin Onkol 2023; 36(6): 462-466. DOI: 10.48095/ccko2023462.
Klíčová slova: karcinom prsu – exozomy – apoptóza – microRNA – genová terapie
Autoři: Khani Sheida Ahmad, Kavousi Mahsa , Jamshidian Faranak
Klin Onkol 2023; 36(6): 467-472. DOI: 10.48095/ccko2023467.
Klíčová slova: těsný resekční okraj – dodatečný resekční okraj – karcinom dutiny ústní pooperačně – reexcize – míra lokoregionální kontroly
Autoři: Shivhare Vinay, Rath Satyajeet, Rathod Heena, Dash Niranjan K , Parikh Ankita, Kunikullaya U Suryanarayan

Sdělení

Klin Onkol 2023; 36(6): 473-476. DOI: 10.48095/ccko2023473.
Klíčová slova: doporučení – metastatický kolorektální karcinom – léčba
Autoři: Kiss Igor, Tomášek Jiří

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2023; 36(6): 477-480.
Autoři: Pechačová Zdeňka, Drbohlavová Tereza, Pála Miloslav

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2023; 36(6): 481-483.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2023; 36(6): 484-486.
Autoři: Němec Libor

Aktualita z kongresu

Klin Onkol 2023; 36(6): 488-491.
Autoři: Michnová Kateřina

Personalia

Klin Onkol 2023; 36(6): 492-495.
Autoři: Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2023; 36(6): 496-497.
Autoři: Mriňáková Bela