Archiv: 15. 2. 2024, ročník: 37, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2024; 37(1): 3-5.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2024; 37(1): 10-19. DOI: 10.48095/ccko202410.
Klíčová slova: kardiotoxicita – převodní systém srdeční – srdeční arytmie – kritické orgány – nodus sinuatrialis – radiační poranění
Autoři: Domanský Martin, Kubeš Jiří
Klin Onkol 2024; 37(1): 20-26. DOI: 10.48095/ccko202420.
Klíčová slova: mikrobiom – bakterie – karcinom pankreatu – dysbióza
Autoři: Eid Michal, Martínek Arnošt, Dolina Jiří, Uvírová Magdalena, Dítě Petr
Klin Onkol 2024; 37(1): 27-33. DOI: 10.48095/ccko202427.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – chromotripse – chromozomové aberace
Autoři: Nižňanská Dorota, Vlachová Monika, Gregorová Jana, Kotašková Jana, Jarošová Marie, Ševčíková Sabina

Původní práce

Klin Onkol 2024; 37(1): 34-39. DOI: 10.48095/ccko202434.
Klíčová slova: dlaždicobuněčný karcinom ústní dutiny – cílový gen MAP2K1 – miR-7113-3p – miR-6721-5p – kvantitativní PCR v reálném čase
Autoři: Farahani Arman Vasheghani, Kavousi Mahsa , Jamshidian Faranak
Klin Onkol 2024; 37(1): 40-49. DOI: 10.48095/ccko202440.
Klíčová slova: pokročilý nemalobuněčný karcinom plic – mutace EGFR – ct-DNA – frekvence mutovaných alel – EGFR inhibitory tyrozinkinázy
Autoři: Joel Anjana, Abarna R., Chacko Raju Titus, Singh Ashish, Georgy Josh Thomas, Oomen John Ajoy , Thumaty D.B., Balukrishna S , Isiah Rajesh, Paavamani Simon, Kodiatte Thomas Alex, Rima S, Rebekah Grace, Pai Rekha
Klin Onkol 2024; 37(1): 50-56. DOI: 10.48095/ccko202450.
Klíčová slova: triple-negativní karcinom prsu – CD9 – CD29 – E-cadherin – epitelo-mezenchymová tranzice
Autoři: Ondruššek Róbert, Brychtová Svetlana, Bezděková Renata, Bouchalová (Špačková) Kateřina, Vávrová Zuzana, Souček Karel, Bouchal Jan
Klin Onkol 2024; 37(1): 57-62. DOI: 10.48095/ccko202457.
Klíčová slova: karcinom ledviny – metastázy – angiogeneze – cílená léčba – klinická praxe
Autoři: Richter Igor, Šustrová Darja, Vojkůvková Adéla, Al-Samsam Sofya, Bartoš Jiří, Dvořák Josef, Büchler Tomáš

Sdělení

Klin Onkol 2024; 37(1): 63-66. DOI: 10.48095/ccko202463.
Klíčová slova: klinická onkologie – kouření – závislost na tabáku – psychobehaviorální intervence – farmakoterapie
Autoři: Zvolská Kamila , Králíková Eva, Vokurka Samuel, Halámková Jana, Strnadová Alice

Aktualita z kongresu

Klin Onkol 2024; 37(1): 68-72.
Autoři: Michnová Kateřina

Personalia

Klin Onkol 2024; 37(1): 74.
Autoři: Büchler Tomáš
Klin Onkol 2024; 37(1): 75-76.
Autoři: Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2024; 37(1): 77.