Hledání článků

flag
Filtry podle parametrů
Počet nalezených článků: 2746 zrušit všechny filtry
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 7.
Autoři: Svoboda Marek, Slabý Ondřej, Zdražilová Dubská Lenka, Kazda Tomáš
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 23-153.
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 154-156.
Klíčová slova: světlobuněčný renální karcinom – pleurální novotvary – karcinom plic – sekundární nádory plic – neznámý primární tumor
Autoři: Kolečková Markéta, Tichý Tomáš, Melichar Bohuslav, Veverková Lucia, Hes Ondřej, Kolek Vítězslav, Kolář Zdeněk
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 157-159.
Klíčová slova: mikroRNA – karcinom rekta – prediktivní biomarker
Autoři: Macháčková Táňa, Grolich Tomáš, Fiala Lukáš, Procházka Vladimír, Škrovina Matěj, Kala Zdeněk, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 160-163.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – analýza přežití – intervenční radiologie – transarteriální chemoembolizace
Autoři: Rohan Tomáš, Andrašina Tomáš, Uher Michal, Matkulčík Peter, Zavadil Jan, Stanková Monika, Čechová Barbora, Jandurová Lujza, Válek Vlastimil
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 164-166. DOI: 10.14735/amko2019S164.
Klíčová slova: mikroRNA – intervenční radiologie – hepatocelulární karcinom – kolorektální – novotvary
Autoři: Zavadil Jan, Juráček Jaroslav, Čechová Barbora, Andrašina Tomáš, Slabý Ondřej, Goldberg N.B.
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 167-170.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – bioinformatika – imunogenetika – imunoglobuliny – stereotypní BCR
Autoři: Reigl Tomáš, Stránská Kamila, Bystrý Vojtěch, Krejčí Adam, Grioni Andrea, Pospíšilová Šárka, Darzentas Nikos , Plevová Karla
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 171-173.
Klíčová slova: expresní profilování – personalizovaná medicína – dětská onkologie – meduloblastom
Autoři: Nosková Hana, Adamcová Soňa, Knoflíčková Dana, Radová Lenka, Pavelka Zdeněk, Vejmělková Klára, Zitterbart Karel, Slabý Ondřej, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2019; 32(Suppl 1): 174-176.
Klíčová slova: duktální adenokarcinom pankreatu – cirkulující mikroRNA – prognostický biomarker
Autoři: Gabło Natalia , Procházka Vladimír, Hlavsa Jan, Kiss Igor, Srovnal Josef, Kala Zdeněk, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2019; 32(1): 5.
Autoři: Petera Jiří
Klin Onkol 2019; 32(1): 10-24. DOI: 10.14735/amko201910.
Klíčová slova: radioterapie – extrakraniální stereotaktická radioterapie – přehled – ablativní radioterapie – nádory plic – nádory prostaty – oligometastatické onemocnění
Autoři: Burkoň Petr, Slávik Marek, Kazda Tomáš, Pospíšil Petr, Procházka Tomáš, Vrzal Miroslav, Šlampa Pavel
Klin Onkol 2019; 32(1): 25-30. DOI: 10.14735/amko201925.
Klíčová slova: karcinom prsu – subtyp – HER2 – trastuzumab – HER2 pozitivni – triple pozitivni – HER2 enriched
Autoři: Kolářová Iveta, Vaňásek Jaroslav, Odrážka Karel, Dušek Ladislav, Šinkorová Zuzana, Hlávka Aleš, Štuk Jan, Stejskal Jan, Dvořáková Dana, Sákra Lukáš, Mergancová Jana, Vilasová Zdena
Klin Onkol 2019; 32(1): 31-39. DOI: 10.14735/amko201931.
Klíčová slova: karcinóm penisu – chirurgická liečba – rádioterapia – chemoterapia – biologická liečba
Autoři: Mriňáková Bela, Ondrušová Martina, Švantnerová Monika, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2019; 32(1): 40-46. DOI: 10.14735/amko201940.
Klíčová slova: plazmocelulární leukemie – mnohočetný myelom – plazmatické buňky – cytogenetika – léčba
Autoři: Žárská Magdaléna , Vrábel David, Bezděková Renata, Štork Martin, Jarošová Marie, Adam Zdeněk, Krejčí Marta, Pour Luděk, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2019; 32(1): 47-51. DOI: 10.14735/amko201947.
Klíčová slova: plazmocelulární leukemie – epidemiologie – Národní onkologický registr (NOR) – Česká republika
Autoři: Zapletalova Michaela, Krejci Denisa, Jarkovský Jiří, Mužík Jan, Dušek Ladislav, Pour Luděk