Prohlášení o zřeknutí se autorských práv článku

V případě přijetí článku jsou autoři vyzváni i k vyplnění a odeslání formuláře o převodu autorských práv. Formulář dostanou autoři poštou, lze si ho stáhnout i zde ve formátu pdfdoc.