Prohlášení o střetu zájmů

Prohlášení o střetu zájmů
Vyplňte pouze v případě, že jste zvolili v předchozím bodě druhou možnost.