Předplatné a inzerce

Předplatné

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá
Care Comm s.r.o., e-mail: predplatne@carecomm.cz nebo MailFinish, a.s., predplatne@mailfinish.cz.

Celoroční předplatné pro Českou republiku 540 Kč

Distributor: MailFinish a.s., oddělení předplatné
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha
e-mail: predplatne@mailfinish.cz
telefon: +420 720 823 388

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 25,80 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826
www.ipredplante.sk

Inzerce

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá:
Jan Laitl, jan.laitl@carecomm.cz,tel. +420 725 778 001
Fakturační adresa: Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 155 00 Praha 5

Fakturační a kontaktní adresa:
Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 155 00 Praha 5

IČO: 09140549, DIČ: CZ09140549

Rukopisy:
Články a ostatní příspěvky zasílejte k publikování v časopisu Klinická onkologie prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na
adrese redakce.carecomm.cz/ko