Redakce a redakční rada

Výkonná redakční rada (Brno)

Vedoucí redaktor: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., e-mail: fait@mou.cz
Výkonný redaktor: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., e-mail: msvoboda@mou.cz

MUDr. Petr Čoupek, e-mail: coupek@mou.cz
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., e-mail: foretova@mou.cz
PharmDr. Roman Goněc, e-mail: roman.gonec@mou.cz
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D., e-mail: martin.klabusay@fnol.cz
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D., e-mail: tomas.kazda@mou.cz
MUDr. Ivo Kocák,Ph.D., e-mail: kocak@mou.cz
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc., e-mail: nenutil@mou.cz
MUDr. Jiří Novák, e-mail: novak@mou.cz
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., e-mail: slaby@mou.cz
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., e-mail: sevcik@med.muni.cz
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., e-mail: zaloudik@mou.cz

Širší redakční rada:

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Brno
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., Košice
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., Bratislava
MUDr. Otakar Bednařík, Brno
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Praha
prof. MUDr. David Cibula, CSc., Praha
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., Olomouc
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Bratislava
prof. MUDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc., Praha
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., Ostrava
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Ostrava
MUDr. Jana Halámková, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Praha
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., Bratislava
Andrea Lancia, MD, Rome
assoc. prof. Jeong Eon Lee, M.D., Ph.D., Seoul
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Brno
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., Bratislava
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., Bratislava
doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Praha
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., Bratislava
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, Bratislava
prof. Yeon Hee Park, M.D., Ph.D., Seoul
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Praha
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Igor Puzanov, Nashville
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Praha
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., Praha
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Hradec Králové
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., Brno
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Plzeň
MUDr. Tomáš Šálek, Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., Brno
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., Brno
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Brno
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., Košice

Čestní členové redakční rady

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., Bratislava
prof. Jan Klasterský, Brusel
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., Praha
prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc., Brno
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., Bratislava
prof. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., Brno
MUDr. Jaroslav Němec, CSc., Brno
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., Bratislava

Vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Ambit Media, a. s.

Nakladatel:

Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
Odpovědná redaktorka: Ing. Petra Polsen, petra.polsen@ambitmedia.cz, tel.: 605 274 825 

Rukopisy: 

Články a ostatní příspěvky zasílejte k publikování v časopisu Klinická onkologie prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na adrese redakce.carecomm.cz/ko/.

Redakce časopisu Klinická onkologie:

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, e-mail:klinickaonkologie@mou.cz.