Výzva k zasílání publikací do časopisu Klinická onkologie

Výzva k zasílání publikací do časopisu Klinická onkologie

Přijímáme originální a přehledové práce, kazuistiky, stručná sdělení a další. Vaše práce budou dohledatelné ve 4 světových bibliografických databázích včetně MEDLINE/PubMed. Vaše práce budou čteny! Tištěná Klinická onkologie patří k nejčtenějším časopisům mezi klinickými onkology a radioterapeuty. Její internetové stránky byly v období roce 2017 navštíveny více než než 50 000× a proběhlo 8 300 stažení článků v pdf formátu. Vaše práce budou uznávány při hodnocení grantu, pro obhajoby doktorského studia a pro habilitační a profesorské řízení.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter