MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. oslavil 20. října devadesáté třetí narozeniny

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. oslavil 20. října devadesáté třetí narozeniny

U příležitosti 93. narozenin MUDr. Zdeňka Mechla, CSc. si dovolujeme vyjádřit úctu a poděkování za jeho celoživotní práci pro onkologii a popřát pevné zdraví a energii do let příštích.  

za ČOS ČLS JEP
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně

To, co víme a umíme dnes, platí jen
pro určitý čas, než zase objevy vědy
změní názor na etiologii choroby
a její léčení.

Zdeněk Mechl

Přečtěte si medailónek od doc. PhDr. Věry Linhartové, CSc., který byl publikován v časopise Klinická onkologie u příležitosti kulatých, devadesátiletých, narozenin pana doktora.