Prohlášení České onkologické společnosti ČLS JEP k občanům a k odborné veřejnosti ve věci konzumace alkoholu a rizika vzniku zhoubných nádorů

Prohlášení České onkologické společnosti ČLS JEP k občanům a k odborné veřejnosti ve věci konzumace alkoholu a rizika vzniku zhoubných nádorů

Alkohol je látka se schopností vyvolat v lidském organizmu nádorové onemocnění. Pití alkoholu prokazatelně zvyšuje riziko vzniku nádorů dutiny ústní, hrtanu, hltanu, jícnu, jater, tlustého střeva, konečníku a prsu, a zřejmě i nádorů slinivky břišní a žaludku. Alkohol je příčinou 3 až 6 % úmrtí na rakovinu. Riziko vzniku nádorů je nejvyšší u osob, které pijí alkohol každý den a/nebo ve zvýšené míře, a to bez ohledu na to o jaký alkoholický nápoj se jedná.

Toto riziko dále narůstá, pokud současně kouří a/nebo jsou obézní a mají nízkou pohybovou aktivitu. Alkohol způsobuje i řadu dalších velmi závažných onemocnění, v důsledku kterých může dojít k trvalému poškození zdraví nebo k úmrtí.  Užívání alkoholu může vést k úrazům a ke vzniku závislosti.

Protože nelze pro jednotlivce stanovit množství alkoholu, jehož konzumace by byla bezpečná, je nutné pití alkoholu obecně nedoporučovat. To platí jak pro zdravé osoby, tak i pro onkologicky nemocné.

Je odpovědností občanů, jak přistupují ke svému zdraví. Dospělí, kteří se i přes tyto skutečnosti rozhodnou v pití alkoholu pokračovat, by neměli alkohol konzumovat denně a jejich spotřeba čistého alkoholu by neměla v jednotlivé dny překročit 14 g (pozn.: přibližně 14 g čistého alkoholu obsahuje například: 0,5 litru 10° piva s 3,5 % alkoholu nebo 0,33 litru 12° piva s 5 % alkoholu, 1 sklenička vína /140-150 ml/, 1 sklenička na tvrdý alkohol /40 ml = 0,04 l/ s nápojem o 40 % obsahu alkoholu). Celková týdenní spotřeba čistého alkoholu by neměla překročit 100 g. Překročení těchto limitů významně zvyšuje riziko vzniku výše uvedených nádorů. Občané, kteří pijí alkohol, by rozhodně neměli kouřit a pokud jim to zdravotní stav dovolí, měli by se pravidelně věnovat pohybové aktivitě! Současně by měli pravidelně podstupovat preventivní prohlídky u svého praktického a zubního lékaře, v případě žen i u gynekologa, a plně využívat pro ně dostupných onkologických screeningových programů.

Praktičtí lékaři, onkologové, stejně jako ostatní lékaři a zdravotníci, by se měli pacientů pravidelně dotazovat na užívání látek způsobujících nádorová onemocnění a v případě kladného zjištění by měli preventivně zapůsobit, a to minimálně krátkou intervencí. 

Podklady:

 1. WHO IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 96, Alcohol Consumption and Ethyl Carbamate. Lyon, France 2010, pp 1440, ISBN 978 92 832 1296 6.
 2. LoConte NK, Brewster AM, Kaur JS et al. Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol (2017) 36:83-93.
 3. Kuzmann AT,  Coleman HG,  Huang WY, Berndt SI. The association of lifetime alcohol use with mortality and cancer risk in older adults: A cohort study. PLoS Med 15(6): e1002585. https://doi.org/10.1371/ journal.pmed.1002585.
 4. Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet 2018; 391: 1513–23.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Published Online August 23, 2018, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31310-2.
 6. Xi B, Veeranki SP, Zhao M et al. Relationship of Alcohol Consumption to All-Cause, Cardiovascular, and Cancer-Related Mortality in U.S. Adults. JACC (2017) Vol. 70 (8): 913 – 922.
 7. Webová podpora metodiky krátkých intervencí pro realizátory projektu č. 10516, NPZ MZ ČR 2016 na www.kratke-intervence.info
 8. Modrá kniha České onkologické společnosti. Kapitola „Screeningový program v ČR.“ 
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter