Stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště. 

Stanovisko bylo rozesláno všem vedoucím lékařům KOC, na MZ ČR, na SÚKL, zástupcům VZP a Svazu pojišťoven. Zároveň byli vedoucí lékaři KOC vyzváni, aby dopis předali etickým komisím ve svých zdravotnických zařízeních.

Stanovisko je přílohou zápisu ze zasedání výboru dne 16. 6. 2020.  

Stanovisko ČOS v pdf