Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře

21. 10. 2009 - 21. 10. 2009, Výstaviště Brno, pavilon A3 - Rotunda, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

POŘADATEL

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a Slovenskou lekárskou spoločnosťou

PREZIDENTI KONGRESU

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. - předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

ODBORNÁ GARANCE

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - předseda ČOS ČLS JEP
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - předseda SVL ČLS JEP
MUDr. Hana Cabrnochová - předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Registrace

OHODNOCENÍ

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Kontakt: amca@amca.cz

Web: http://amca.cz/onkologie/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live