Ekonomika

Podklady pro každodenní praxi i racionalizaci nákladů v onkologii. Informace  o změnách v cenách a úhradách, přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením SÚKL a dohody s plátci péče. Racionalizace nákladů spolu se snižováním výskytu a úmrtnosti nádorů by nebyla možná bez sledování dat o demografii, výskytu a léčbě onkologických onemocnění a objektivního popisu produkce českých nemocnic.