Prevence

Onkologická prevence je jedním z důležitých bodů Národního onkologického programu České republiky. Česká onkologická společnost podporuje rozvoj screeningových programů a zajišťuje přímý a stálý přístup pacientů k informacím o prevenci onkologických onemocnění. V podobě doporučení, článků a audiovizuálních přednášek nabízíme praktickým lékařům, onkologům i všem dalším lékařským i nelékařským odborníkům  řadu informací k primární prevenci (snižování rizikových faktorů, které mají prokazatelný a přímý vliv na vznik malignit), sekundární prevenci (časný záchyt zhoubných nádorů/screening) i terciální prevenci (prevence metastáz, návrat nádorového onemocnění).  Pro laickou veřejnost jsme pak na Linkos připravili celou sekci Onkologická prevence