Mapa komplexní onkologické péče ČR

Mapa zobrazuje Komplexní onkologická centra, Hematoonkologická centra a Dětská centra. Můžete si vyfiltrovat jen jeden druh, nebo si vybrat kraj. Po najetí na KOC, který vás zajímá, se vám zobrazí detailní informace, název centra, odkaz na stránky centra, prezentace centra i celé onkopéče v kraji  na NOP-Online.  Čísla v modrém kolečku značí, že v místě se KOC skládá z více pracovišť, v případě Prahy a Brna i že jde o více KOCů. Vyhledané informace se vám současně vypisují i pod mapkou.

Komplexních center je 13, hematologické malignity se léčí v 6 centrech a dětská centra jsou jen v Brně a v Praze.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pracovišť: 23 zrušit všechny filtry

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
Pracoviště:
 • Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice
193 49.2037101000 16.6180231000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno /css/img/place-icons/poc.png poc

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Pracoviště:
 • Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole
194 50.0743350000 14.3515880000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole /css/img/place-icons/poc.png poc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Pracoviště:
 • Interní hematoonkologická klinika FN Brno
195 49.1757210000 16.5702900000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Pracoviště:
 • Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

275 50.1975130000 15.8255700000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Pracoviště:
 • FN Královské Vinohrady
273 50.0755712000 14.4631879000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Pracoviště:
 • Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

274 49.5844310000 17.2399090000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Pracoviště:
 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň
259 49.7629650000 13.3805860000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Pracoviště:
 • Ústav hematologie a krevní transfúze
272 50.0737105000 14.4209712000 Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze /css/img/place-icons/hoc.png hoc

KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA
Pracoviště:
 • FN Královské Vinohrady
251 50.0755712000 14.4631879000 KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří, PhD.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
210 50.1980720000 15.8239966000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Olomouc

Olomoucké onkologické centrum (OCOL) bylo ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNO) zřízeno v roce 1998 a potvrzeno statutem FNO schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR   v roce 2000.

Byla vypracována organizační struktura  Centra, nastoleny nové efektivnější způsoby spolupráce jednotlivých pracovišť majících co do činění s výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou  onkologických onemocnění. Cílem Centra, v jehož dalšímu rozvíjení došlo zejména v posledních létech, je sladit široký soubor onkologických aktivit již provozovaných, dále je rozšiřovat s přihlédnutím k pokrokových evropským standardům. Ve FN a LF UP je vybudována a stále zdokonalována široká vyspělá klinická, výzkumná i vzdělávací základna s obrovskou lidskou i materiální kapacitou pro boj proti zhoubným nádorům.

OCOL je díky vysoké odborné úrovni, šíři spektra odborností, komplexnosti přístrojového zázemí a úrovni vědecko-výzkumné činnosti nejkompetentnějším onkologickým pracovištěm v regionu střední a východní Moravy.

242 49.5836777000 17.2382220000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: Prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Plzeň
142 49.7624660000 13.3802210000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Vedoucí: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
248 49.8267982000 18.1610808000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center

Vedoucí: Prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice v Motole

Tento KOC plní také roli Národního onkologického centra (NOC)

NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci. 

277 50.0724157000 14.3436619000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center /css/img/place-icons/noc.png koc,noc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Pracoviště:
 • Krajská nemocnice Liberec
145 50.7703364000 15.0634343000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.
Pracoviště:
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. Zlín
276 49.2303320000 17.6937930000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Pracoviště:
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u svaté Anny

Tento KOC plní také roli Národního onkologického centra (NOC)

NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci. 

260 49.1945308000 16.5890995000 Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny /css/img/place-icons/noc.png koc,noc

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká
Pracoviště:
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
215 50.6812598000 14.0223751000 Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský
Pracoviště:
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.
216 48.9609340000 14.4701310000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.

Vedoucí: prim. MUDr. Lubomír Slavíček
Pracoviště:
 • Nemocnice Jihlava
217 49.3975929000 15.5708801000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Vedoucí: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pracoviště:
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice

Nemocnice Na Bulovce

 • Přednosta: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice

 •  Přednosta prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

 • Přednosta: doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
269 50.1156510000 14.4644820000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Vedoucí: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Pracoviště:
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
 • Onkologické centrum J. G. Mendela
249 49.5889756000 18.0075702000 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK)

Vedoucí: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Pracoviště:
 • Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice
 • Multiscan, s.r.o.
255 50.0301455000 15.7897490000 Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) /css/img/place-icons/koc.png koc