Databáze onkologických časopisů

Zde najdete odkazy a stručnou informaci o časopisech s onkologickou tematikou. Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN. Doplněny impakt faktory za rok 2017 (dle Thomson Reuters -ISI Web of Knowledge).

Uvedený „Impact factor“ je koeficient vycházející z citační analýzy a používaný k hodnocení významu vědeckých časopisů. Vyjadřuje počet citací článků v daném časopise za poslední dva roky, vydělený celkovým počtem článků, které v tomto časopise vyšly. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ISI IF za rok 2017. V odborném tisku probíhá diskuse o vhodnosti měření kvality časopisů s použitím impact faktoru. U tuzemských lékařských časopisů, které nejsou zastoupeny v Science Citation Index, je uveden IF z “Českého citačního rejstříku lékařských časopisů” (označeno za lomítkem zkratkou „/ČCR“) . Český citační index byl v rámci grantu MZ ČR spočítán experimentálně podobnou metodikou jako je tomu v ISI, ale pouze jednorázově pro rok 2000 a 2001.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených časopisů: 250 zrušit všechny filtry
Acta Oncologica
archiv Vol.1 1963 -, též online verze od 2006
Vydavatel: Taylor and Francis Ltd
Periodicita: různé
ISSN: 0284-186X
ISSN (el.): 1651-226X
Advances in Cancer Research
archiv Vol. 1, 1953-
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: nepravidelně
ISSN (el.): 0065-230X
American Journal of Cancer
archiv online 2002-2006
Vydavatel: Springer
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1175-6357
American Journal of Cancer Research
Vol 1. 2011-
Vydavatel: E-CENTURY PUBLISHING CORP
Periodicita: od 2015 12x
ISSN: 2156-6976
American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials
archiv 1978-1981 pod názvem Cancer clinical trials;1982- ,Online verze 1996-
Vydavatel: Wolters Kluwer
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0277-3732
ISSN (el.): 1537-453X
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
online archiv od Vol.80, 1959 -; Official journal of the American Trudeau Society, July 1959-June 1960; of the American Thoracic Society, July 1960-Dec. 1993
Vydavatel: American Thoracic Society
Periodicita: 24x za rok a Suppl.
ISSN: 1073-449X
ISSN (el.): 1535-4970
American Journal of Translational Research
Originální práce a přehledové články
Vydavatel: E-CENTURY PUBLISHING CORP
Periodicita: 4x, od 2013 6x, od 2015 12x
ISSN: 1943-8141
Analytical Cellular Pathology
online archiv Vol. 13, 1997-; původně ISSN 2211-3428, 2211-3426: do r. 2010; navazoval na Cellular Oncology ISSN 1570-5870, 1875-8606)
Vydavatel: Hindawi Publ. Corp
Periodicita: 6x za rok, od 2010 různá
ISSN: 2210-7177
ISSN (el.): 2210-7185
Annals of Oncology
archiv online Vol.1 1990 - , Official journal of the ESMO
Vydavatel: Oxford University Press
Periodicita: 6x, od 1997 12x za rok a Suppl.
ISSN: 0923-7534
ISSN (el.): 1569-8041
Annals of Surgical Oncology
archiv online Vol.1 1994-
Vydavatel: Springer
Periodicita: 12x a Suppl.
ISSN: 1068-9265
ISSN (el.): 1534-4681
Anti-Cancer Drug Design
1985-, online 1999-2001, 2002 <b>vychází jako Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics</b> (0965-0407)
Vydavatel: Cognizant Communication Corporation (dříve Oxford University Press)
Periodicita: 12x za rok
ISSN: 0266-9536
Anti-Cancer Drugs
online archiv Vol.1 1990 -
Vydavatel: Wolters Kluwer
Periodicita: 10x za rok a Suppl.
ISSN: 0959-4973
ISSN (el.): 1473-5741
Anticancer Research : international journal of cancer research and treatment
1981-, online archiv 2004-
Vydavatel: International Institute of Anticancer Research
Periodicita: od 2009 12x
ISSN: 0250-7005
ISSN (el.): 1791-7530
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery
pod tímto názvem 1986-; pdf a abstrakta online od 1925-, online verze 1998-. Od r. 2013 pod názvem JAMA Otolaryngology–Head &amp; Neck Surgery
Vydavatel: American Medical Association
Periodicita: 12x za rok
ISSN: 0886-4470
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
online archiv Vol. 12, 2011 pouze abstrakta, od 2012 plné texty -
Vydavatel: Asian Pacific Organization Cancer Prevention
Periodicita: různé
ISSN: 1513-7368
ISSN (el.): 1513-7368