Personalizovaná onkologie

Personalizovaná medicína, precizní onkologie, tumor-agnostická onkologie jsou nové rozměry onkologické péče. Personalizovaná onkologie je léčba přizpůsobená charakteristice nemocného, která vychází z filosofie jedinečnosti každého pacienta a jedinečnosti každého nádoru, jež umožňuje individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor, tedy léčbu na míru na základě molekulární charakteristiky nádorové choroby a genové výbavy každého pacienta.

Personalizovaná léčba zohledňuje při volbě léčebného postupu celou škálu vlastností nádoru i pacienta. Možnosti personalizované léčby se postupně rozšiřují jednak novými poznatky v oblasti biologie nádoru, jednak zaváděním nových léků. Hodnotí se nejen histologie nádoru a stádium onemocnění, ale též přítomnost steroidních a jiných receptorů nebo antigenů, či aktivita celého souboru genů a proteinů (genomické testování / proteomické vyšetření) v nádorových buňkách.

Do personalizované medicíny však patří nejen vysoce exaktní informace o molekulárně-genetickém profilu konkrétního nádoru na straně jedné, ale i celkový stav pacienta a jeho přání na straně druhé. 

V této části naleznete informace o genetických rizicích, prediktivních markerechprecizní onkologii, diagnostice a léčbě onkologických diagnóz, včetně Modré knihy České onkologické společnosti a její online novelizace a texty a přednášky k onkochirurgii, radioterapii, farmakoterapii a dalším léčebným metodám.