Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 399 zrušit všechny filtry
Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi
Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek. Existuje více než 200 různých nádorových syndromů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2022
Stránky: 504
ISBN: 978-80-271-1293-7
Jak to zvládnout v nemocnici
Bohatě ilustrovaná praktická příručka dětských rad JAK TO ZVLÁDNOUT V NEMOCNICI.
Místo: Praha
Nakladatelství: Nakladatelství Šulc-Švarc, s.r.o.
Rok: 2022
ISBN: 978-80-7244-487-8
Monoklonální gamapatie - supplement časopisu Onkologie
Hlavní myšlenkou autorů supplementa časopisu Onkologie s názvem Monoklonální gamapatie byla snaha zlepšit kvalitu péče o nemocné s hematoonkologickými onemocněními. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na diagnostiku, klinické příznaky, přehled léčebných možností, nechybí ale ani zajímavé kazuistiky či slovo psychologa. Samotné kapitoly jsou zpracovány dle nejnovějších klinických a vědeckých poznatků. Na stránkách časopisu Onkologie si můžete po rozkliknutí publikaci prolistovat.
Nakladatelství: SOLEN, s. r. o.
Rok: 2022
Stránky: 25
Touha odejít?
Realita nevyléčitelně nemocných pohledem psychologa, lékaře a především samotných onkologických pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2022
Stránky: 87
Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
Druhé revidované a doplněné vydání brožury na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.
Místo: Praha
Nakladatelství: Amelie, z.s.
Rok: 2022
Stránky: 84
Radiační onkologie
Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologii a radiologické fyziky.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf-Jessenius
Rok: 2021
Stránky: 771
ISBN: 978-80-7345-674-0
Touha žít
Kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2021
Stránky: 79
ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz
Kniha je určena pro onkologické pacienty.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2020
Stránky: 304
ISBN: 9788074924675
O mamince, která si ostříhala vlásky
Kniha vznikla v rámci víceletého projektu Říct to dětem a odpovídá na otázky, jak mluvit s dětmi o maminčině onkologickém onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2020
Stránky: 48
ISBN: 978-80-204-5435-5
Průvodce mozkem
Průvodce mozkem představuje zcela nový typ knihy – vznikla v těsné spolupráci neurochirurgů a anatomů a spojuje nezvyklý pohled na anatomii mozku – laboratorní preparaci za použití operačního mikroskopu, následovanou popisem funkcí jednotlivých drah mozkové hemisféry.
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2020
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7345-656-6
Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle
První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku…
Rok: 2019
Stránky: 448
ISBN: 978-80-204-4944-3
Moderní molekuly v onkologii
Kniha nabízí rychlou orientaci v nových látkách užívaných v onkologické léčbě. Z nepřeberného množství údajů, které každou látku při vstupu na trh provázejí, vybral autor s ohledem na svou klinickou zkušenost určité minimum, které je pro onkologa prakticky významné. Text je doplněn schématy umožňujícími snadné pochopení mechanismu účinku.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2019
Stránky: 294
ISBN: 978-80-7345-608-5
Multidisciplinary approach to oesophageal and gastric cancer
This book aims at highlighting the present and very dynamic development in the field of pper GI cancers.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2019
Stránky: 334
ISBN: 978-808-812-940-0
Onkologie v kostce
Tato učebnice, připravená s kolegy s celé České republiky má podat snadno uchopitelný přehled o současné klinické onkologii a jejich možnostech, podat základní informace nutné ke zkoušce z tohoto oboru v rámci medicínských studií a také ukázat atraktivitu a zajímavost onkologie pro ty, kteří se ještě rozhodují, co budou po absolvování lékařské fakulty dělat.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2019
Stránky: 272
ISBN: 978-80-88129-37-0
Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým
Kniha je pro všechny, kteří prošli, procházejí nebo teprve budou procházet martyriem doprovázení svého blízkého nemocného celým procesem onkologické léčby a jejich potřebou se stane slovo, bezpečné slovo pochopení. Kniha vychází ze skutečných dotazů položených v Psychoonkologické poradně na stránkách České onkologické společnosti Linkos.cz a jejími autory jsou kliničtí psychologové, kteří v Psycho-onkologické online poradně již 13 let odpovídají na dotazy onkologických pacientů a jejich blízkých.
Místo: Praha
Nakladatelství: Nakladatelství KLIKA
Rok: 2019
Stránky: 167
ISBN: 978-80-88298-44-1