Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 404 zrušit všechny filtry
Psychoonkologie
Kniha se věnuje tématu psychiky člověka ve vztahu k onkologickým onemocněním. Vznikla jako úvod k důležité oblasti, která bude v ordinacích lékařů, sester, psychologů a dalších pomáhajících profesí čím dál častější. S tím, jak narůstá výskyt rakoviny v populaci, jak dokážeme čím dál většímu množství lidí účinně pomoci, logicky přibývá i těch, kteří budou otevírat související psychologická témata.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2024
Stránky: 172
ISBN: 978-80-271-5308-4
Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby
Monografie našich předních odborníků je základní praktickou příručkou všech zdravotníků podílejících se na péči o pacienty, kteří prošli kurativní onkologickou léčbou.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2023
Stránky: 848
ISBN: 978-80-271-5021-2
Radiační onkologie v praxi
Masarykův onkologický ústav vydává novou a aktualizovanou publikaci Radiační onkologie v praxi. Páté aktualizované vydání autorů Pavel Šlampa a kolektiv.
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2023
Stránky: 384
ISBN: 978-80-86793-57-3
UŽÍVÁNÍ TABÁKU Krátká intervence sestry v onkologické péči
Kouření po onkologické diagnóze významně ovlivňuje dobu přežití, účinnost léčby a kvalitu života. Materiál pro onkologické sestry pomáhající v intervenci u onkologických pacientů - kuřáků.
Místo: Praha
Nakladatelství: Dialog Jessenius
Rok: 2023
Stránky: 2
Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi
Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek. Existuje více než 200 různých nádorových syndromů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2022
Stránky: 504
ISBN: 978-80-271-1293-7
Jak to zvládnout v nemocnici
Bohatě ilustrovaná praktická příručka dětských rad JAK TO ZVLÁDNOUT V NEMOCNICI.
Místo: Praha
Nakladatelství: Nakladatelství Šulc-Švarc, s.r.o.
Rok: 2022
ISBN: 978-80-7244-487-8
Monoklonální gamapatie - supplement časopisu Onkologie
Hlavní myšlenkou autorů supplementa časopisu Onkologie s názvem Monoklonální gamapatie byla snaha zlepšit kvalitu péče o nemocné s hematoonkologickými onemocněními. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na diagnostiku, klinické příznaky, přehled léčebných možností, nechybí ale ani zajímavé kazuistiky či slovo psychologa. Samotné kapitoly jsou zpracovány dle nejnovějších klinických a vědeckých poznatků. Na stránkách časopisu Onkologie si můžete po rozkliknutí publikaci prolistovat.
Nakladatelství: SOLEN, s. r. o.
Rok: 2022
Stránky: 25
Paliativní medicína pro praxi
Předkládanou monografii psalo téměř 30 lékařů – odborníků různých specializací, kteří se paliativní péčí zabývají. V knize předkládají doporučení pro řešení praktických klinických, komunikačních, etických a právních problémů, které mohou zdravotníci pečující o pokročile nevyléčitelně nemocné potkat.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2022
Stránky: 352
ISBN: 978-80-7492-627-3
Touha odejít?
Realita nevyléčitelně nemocných pohledem psychologa, lékaře a především samotných onkologických pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2022
Stránky: 87
Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
Druhé revidované a doplněné vydání brožury na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.
Místo: Praha
Nakladatelství: Amelie, z.s.
Rok: 2022
Stránky: 84
Radiační onkologie
Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologii a radiologické fyziky.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf-Jessenius
Rok: 2021
Stránky: 771
ISBN: 978-80-7345-674-0
Touha žít
Kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2021
Stránky: 79
ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz
Kniha je určena pro onkologické pacienty.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2020
Stránky: 304
ISBN: 9788074924675
O mamince, která si ostříhala vlásky
Kniha vznikla v rámci víceletého projektu Říct to dětem a odpovídá na otázky, jak mluvit s dětmi o maminčině onkologickém onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2020
Stránky: 48
ISBN: 978-80-204-5435-5
Průvodce mozkem
Průvodce mozkem představuje zcela nový typ knihy – vznikla v těsné spolupráci neurochirurgů a anatomů a spojuje nezvyklý pohled na anatomii mozku – laboratorní preparaci za použití operačního mikroskopu, následovanou popisem funkcí jednotlivých drah mozkové hemisféry.
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2020
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7345-656-6