Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 381 zrušit všechny filtry
Imunologie a imunoterapie nádorů - Současné poznatky snadno a rychle
První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku…
Rok: 2019
Stránky: 448
ISBN: 978-80-204-4944-3
Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře
Brožuru na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.
Místo: Praha
Nakladatelství: Amelie, z.s.
Rok: 2019
Stránky: 94
Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii
Monografie vznikla jako společný projekt předních odborníků pocházejících z klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě u příležitosti 100. výročí založení Univerzity Komenského vBratislavě. Hlavním záměrem autorů je poskytnout odborné veřejnosti moderní poznatky jak kvalitně a bezpečně vykonávat anestézii a perioperační medicínu u onkologických pacientů s ohledem na patofyziologii nádorové choroby v podmínkách současnéúrovně zdravotnictví.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 464
ISBN: 9788020446886
Gliomy. Současná diagnostika a léčba
Publikace navazuje na první vydání z r. 2013.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf-Jessenius
Rok: 2018
Stránky: 267
ISBN: 978-80-7345-561-3
Hepatologie
První publikace Hepatologie vyšla v roce 2010, druhá (pouze v elektronické podobě) v roce 2014, v roce 2018 vychází třetí, přepracované a doplněné vydání. V uplynulých letech prošel obor velkým vývojem a postupně se v souvislosti s rozvojem mnoha dalších medicínských oborů stal součástí „medicíny založené na důkazech“.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 768
ISBN: 978-80-271-0394-2
Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci
Kniha mapuje historii léčby zářením v onkologickém ústavu v Brně na Žlutém kopci od zprovoznění ústavu v r. 1935.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2018
Stránky: 141
ISBN: 978-80-7345-581-1
Koloproktologie : vybrané kapitoly II
Koloproktologie se jako chirurgický obor zabývá diagnostikou a především terapií onemocnění střeva, konečníku a anu. Spektrum chorob, kterému se koloproktologie věnuje, zahrnuje zhoubná onemocnění, zejména kolorektální karcinom, nezhoubná onemocnění,jako je například divertikulární choroba, střevní záněty a funkční poruchy.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 234
ISBN: 978-80-204-4625-1
Molekulární onkologie v kasuistikách
Kniha je rozdělena do dvou oddílů, a to do menší části cca 10-15 stran, která se věnuje úvodu do obecné molekulární onkologie. Obsáhlejší oddíl cca 180 stran je zaměřený na speciální molekulární onkologii v kasuistikách. Literární přehled zahrne jak literární, tak internetovou rešerši vždy ke každé kasuistice samostatně.
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2018
Stránky: 190
ISBN: 9788088129271
Nemoc jako křižovatka: rady onkologickým pacientům
Publikace se obrací k onkologickým pacientům a jejich rodinám ve snaze jim jednoduchým výkladem poskytnout pomoc při zvládání zhoubné nádorové nemoci.
Autoři: Olga Dostálová
Nakladatelství: Triton
Rok: 2018
Stránky: 360
ISBN: 978-80-7553-454-5
Nemoci střev
Publikace je souhrnným dílem pojednávajícím o nemocech střeva, má jasnou, přehlednou strukturu, je rozčleněna na část obecnou a část speciální.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 736
ISBN: 978-80-271-0353-9
Orofaciální onkologie
V knize je zpracována významná část současné klinické onkologie. Zabývá se celou šíří problémů orofaciální onkologie se všemi jejími diagnostickými a terapeutickými zvláštnostmi a zásadami onkologické prevence. Sleduje úkol seznámit studující se zásadami koncepce práce v klinické onkologii a s úkoly, které připadají stomatologii a maxilofaciální chirurgii v rámci její organizace.
Nakladatelství: Triton
Rok: 2018
Stránky: 423
ISBN: 978-80-7553-521-4
Principy radiační ochrany v nukleární medicíně: a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami
Kniha je nepostradatelná pro pracoviště nukleární medicíny, lékaře, radiologické fyziky, radiologické asistenty, sestry, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Je určena všem těmto pracovníkům i studentům příslušných směrů na lékařských a dalších fakultách.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 308
ISBN: 978-80-271-0168-9
Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi
Praktická, schematická a přehledná publikace, která vás seznámí s principy fungování jednotlivých přístrojů a zásadami ochrany ošetřujícího personálu a pacientů.
Autoři: Lucie Súkupová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2018
Stránky: 280
ISBN: 978-80-271-0709-4
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů
Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.
Místo: Praha
Nakladatelství: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Rok: 2018
Stránky: 266
ISBN: 978-80-7472-173-1
Základy moderní pneumoonkologie
Stejně jako u prvního vydání je snahou autorů druhého vydání této publikace seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktuálním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění.
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2018
Stránky: 561
ISBN: 978-80-7345-551-4