14. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 4.ročník pro NLZP Onkologie v gynekologii a mammologii

- , Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, Brno

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU

 • Novinky a trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
 • Mnohočetná léková resistence u solidních nádorů

TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU

 • Hereditární a sporadické epiteliální tumory vaječníků (kontroverze screeningových vyšetření, úskalí diagnostiky, patologické interpretace, klinické aspekty, optimalizace léčebných postupů)
 • Dosavadní zkušenosti s preventivní vakcinací karcinomu hrdla děložního

TÉMA PRO NLZP

 • Novinky a trendy v ozařovacích technikách a plánování RT u karcinomu prsu a gynekologických malignit.
 • Výhody a nevýhody centrálního ředění cytostatik
 • Terapeutický algoritmus v případě extravasálního úniku cytostatika
 • Standardní postupy v léčbě lymfedému

Program

PROGRAM sympózií k dispozici ve formátu pdf. Obsahuje i informace o registraci v místě konání přednášek a informace o společenském programu.

Pozvánky

Pořadatelé

Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11 ve spolupráci s

Českou lékařskou komorou* Českou asociací sester * Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA)

Koordinátor

Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D.
Alena Hamzová, Věra Hojná

Oddělení radiační onkologie, FN Bohunice, PRM
Obilní trh 11
656 77 BRNO
tel.: 532 238 264, 223, 231
fax: 542 522 231
e–mail: rneumano@fnbrno.cz
alena.hamzova@fnbrno.cz

Pokyny pro aktivní účastníky

 • Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem)
 • Postery na plochu 190 x 80 cm
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
 • Přihlášky s aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 31.10.2008
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosíme zaslat nejpozději do 28.11.2008
 • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
 • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrace

 • Časná registrace: 31.10.2008
 • Přihláška k aktivní i pasivní účasti ve formátu pdf
 • Přihláška k aktivní i pasivní účasti v textovém formátu
 • Přihláška pro farmaceutické firmy v textovém formátu k zaslání do: 17.10. 2008
 • registrační poplatky pro lékaře a pro NLZP a pokyny pro platbu jsou uvedeny v pozvánce

Kontakt: Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D.

 • Přidat do kalendáře: 2009-01-09 00:00:00 2009-01-10 23:59:59 Europe/Prague 14. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 4.ročník pro NLZP Onkologie v gynekologii a mammologii TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU Novinky a trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu Mnohočetná léková resistence u solidních nádorů TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU Hereditární a sporadické epiteliální tumory vaječníků (kontroverze screeningových vyšetření, úskalí diagnostiky, patologické interpretace, klinické aspekty, optimalizace léčebných postupů) Dosavadní zkušenosti s preventivní vakcinací karcinomu hrdla děložního TÉMA PRO NLZP Novinky a trendy v ozařovacích technikách a plánování RT u karcinomu prsu a gynekologických malignit. Výhody a nevýhody centrálního ředění cytostatik Terapeutický algoritmus v případě extravasálního úniku cytostatika Standardní postupy v léčbě lymfedému Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, Brno