17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium

- , Policejní akademie České republiky, Lhotecká 7/559, Praha 4

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadající organizace

 • Česká společnost komplexní onkologické péče,
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP,
 • Fakultní Thomayerova nemocnice – onkologické oddělení,
 • KOC, FN Bulovka, FTN a VFN
 • Nadační fond onkologie pro 21. století

Oznámení

Registrace

 • Přihlášky k účasti a ubytování online na www.onkologie21.cz
 • nebo poštou Nadačnímu fondu onkologie pro 21.století, Onkol.odd.FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
 • termín pro registraci do 30. září 2009
 • V případě zájmu o ubytování volejte, prosím, nejpozději do 31. října obchodní oddělení hotelu DUM (tel. 244 401 496-8 pí. Vítková)

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 15. července 2009 sekretáři sympozií
 • Termín pro odevzdání souhrnu pro sborník je nejpozději 30. září 2009.
 • Text v rozsahu do 3 normostran (MS WORD) zašlete sekretáři sympozií elektronickou poštou tomas.buchler@ftn.cz
 • další pokyny v 1. onámení

Odborný program

I. 17. onkologicko-urologické sympozium 18. - 19. listopadu:

 • Zhoubné nádory varlat
 • Karcinom prostaty

Prezidenti sympozií:

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

II. 13. mammologické sympozium 20. listopadu:

 • Včasný záchyt karcinomu prsu
 • Léčba nepokročilého karcinomu prsu

Prezidenti sympozií:

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • prim.MUDr. Jana Prausová,PhD,MBA.

Web: www.onkologie21.cz

 • Přidat do kalendáře: 2009-11-18 00:00:00 2009-11-20 23:59:59 Europe/Prague 17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium Pořadající organizace Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice – onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století Policejní akademie České republiky, Lhotecká 7/559, Praha 4